Skola

Skolas adrese, atrašanās vieta

Iecavas iela 2, Baldone, LV-2125
Ieeja skolā no Rīgas ielas
Tālr. + 371 67932317, + 371 67932713
Fakss + 371 67932713
skola@baldonesvsk.lv

Rekvizīti

Ķekavas novada pašvaldības

Baldones vidusskola
IZM reģ.nr.4313901125
UR reģ.nr.40900003875
Iecavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125