Skola

2019./2020. mācību gadā Baldones vidusskolā I semestrī mācības ir uzsākuši 548 skolēni.

Baldones vidusskola piedāvā 4 izglītības programmas:

Pamatskola

  • Pamatizglītības programma (21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstībastraucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Vidusskola

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011)

Atbildēt