Skola

2017./2018. mācību gadā Baldones vidusskolā I semestrī mācības ir uzsākuši 530 skolēni.

Baldones vidusskola piedāvā 6 izglītības programmas:

Pamatskola

  • Pamatizglītības programma (21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstībastraucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)
  • Pamatizglītības otrā posma programma (kods 23011113)

Vidusskola

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011)
  • (Neklātiene) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013)

Atbildēt