Karjeras atbalsts

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir karjera-829x1024.png


Baldones vidusskola no 2017.gada marta piedalās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas finansēts par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta īstenošanas pamats – 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”.

Lai iepazītu darba pasauli, ar projekta atbalstu Baldones vidusskolā, tika realizēti šādi pasākumi:

19.maijā – Astronoma profesijas iepazīšana

Ekskursija Baldones observatorijā, kas ir vienīgā profesionālā observatorija Latvijā, kurā nodarbojas ar novērojumiem optiskajā diapazonā. Stāstījums par profesiju – nodarbība ar neparastiem ķīmijas un fizikas eksperimentiem.

24.maijā – Ar mežu saistītu profesiju iepazīšana

24.maijā Baldones vidusskolas 1.-12.klašu un Baldones mūzikas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni iepazinās ar šādu profesiju pārstāvjiem: ornitologs, pūču pētnieks, zinātnieks, dabas skaņu ierakstītājs, putnu vērotājs, dabas fotogrāfs, biologs, mežzinis, dabas žurnālists, kā arī praktiski un aktīvi darbojās dažādās darbnīcās: pūču barības izpēte, putnu knābju nodarbība, dabas žurnālistika, putnu skaņas, to atpazīšana un putnu ligzdas, to vieta dabā:

25., 26. un 29.maijā – Zinātkāres dienas skolā

Lai iepazīstinātu un radītu interesi par dabas un inženierzinātņu jomām, 25., 26. un 29. maijā, Baldones vidusskolā notika Cēsu bērnu zinātkāres centrs “ZINOO” nodarbības u.c. pasākumi. Šajās trīs dienās notika 24 praktiskas nodarbības. par kā arī skolas gaiteņos tiks izvietotas zinātkāres stacijas un interaktīvi eksponāti. Katras dienas noslēgumā skolas zālē notiks eksperimentu izrāde. Piedalīsies Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas skolēni. Skolēni iepazinās ar Gaisa raķešu darbības principiem, uzmeistaroja savu raķeti un sacentās lidojuma tālumā un precizitātē. Tika apgūtas tēmas: kosmoss, gaisa spiediens, gaisa pretestība, mērvienības, spēks, daļskaitļi, leņķi, trajektorija.

Gudrā plastilīna laboratorijā uzzināja, ka ķīmija var būt aizraujoša un interesanta. Pārbaudīja ķīmisko vielu reakcijas un agregātstāvokļa maiņu, gatavojot savu gudro plastilīnu. Tika apgūta šādas tēmas: lidojums, aerodinamika, dažādi spēki, kustība, mērīšana, precizitāte, skaitļi.

Lego Minstorms NXT nodarbībā katram bija iespēja uzbūvēt savu robotu. Skolēni tika iepazīstināti ar šādām tēmām: berze, svara pleci, elektronika, programmēšana. Lego Eduacation nodarbībās caur aizraujošu aparātu konstruēšanu skolēni mācījās par berzi, inerci, spiedienu, elektrību un daudzām citām šos aparātus darbinošām fizikas zinībām.

Kosmiskās olas nosēdināšana – komandas darbs, kas sastāv no vairākiem posmiem, bet svarīgākais ir veiksmīga piezemēšanās. Tika pildīts uzdevums no dotajiem materiāliem izveidot kosmisko zondi. Skolēni apguva šādas tēmas: kosmoss, pasaules karte, cilvēka ķermenis, atmosfēra, gaisa pretestība, amortizācija.

Visi skolēni pildīja uzdevumus zinātkāres stacijās un iepazinās ar interaktīvajiem eksponātiem un katras dienas noslēgumā skolas zālē notika eksperimentu izrāde, kurā visi skolas skolēni varēja vērot 15 dažādus eksperimentus ar ūdeni, gaisu un uguni, iepazīstoties ar dažādām vielām, to īpašībām. Daļai skolēnu bija iespēja kļūt par eksperimentu izrādes “aktieriem”, piedaloties izrādē.