MOT

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. MOT nodarbības brīvprātīgo treneru Rubena Martinesa Dominguesa vadībā 14.novembrī notika 7.b klasē un 15.novembrī 7.c klasē; Kristīnes Suhanovas vadībā 15.novembrī 7.a klasē; Kaspara Priedes vadībā 15.novembrī 9.a un 9.b klasēs, 16.novembrī 9.c klasē; Dāvja Gaujas vadībā 16.novembrī 8.a klasē. Skolēni stiprinājuši zināmās un guvuši jaunas dzīves atziņas. Read More …

Vecāki mācās!

1.novembrī skolas vecāki piedalījās izzinošā nodarbībā ar psihoterapeiti Mairu Dzeni. Savstarpējā lektores un vecāku pieredzes stāstu sarunā domājām par to, kā palīdzēt bērniem augt, kā mācīt emocionālās  pašvadības prasmes, kā veicināt sociālo prasmju pilnveidi, kā salāgot bērna vajadzības ar ģimenes vērtībām, kas ir pozitīvā agresija un kā palīdzēt sev bezspēka mirkļos. Skolas atbalsta komanda pauž Read More …

Skolotāji mācās!

Sociāla rakstura problēmu mazināšanai, Baldones vidusskola 7.-9. klasēs jau vairākus gadus īsteno motivācijas programmu pusaudžiem MOT. Lai mācītos un dziļāk izprastu MOT ideju īstenojumu, 1.novembrī brīvprātīgo treneru vadībā pusaudžu lomās iejutās skolas pedagogi. Pedagogu un MOT treneru dialogā diskutējām par programmas vērtību pēctecību skolas vidē mūsu katra uztveres procesu dažādības kontekstā.

Mot projekts

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. MOT brīvprātīgās treneres Jolantas Jērānes vadībā 10.oktobrī 8.c klasē un 7.a klasē 12.oktobrī Kristīnes Suhanovas vadībā notika MOT nodarbības. Skolēni stiprinājuši zināmās un guvuši jaunas dzīves atziņas. 8.c klases skolēni saka, ka diskutējuši par to, kāda iemesla pēc jaunieši tomēr izvēlas lietot alkoholu, smēķēt. Runājuši par drosmi Read More …

MOT projekts

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni. MOT brīvprātīga trenera Rubena Martineza Domingueza vadībā 4.oktobrī 7.b klasē un 5.oktobrī 7.c klasē notika MOT nodarbības. Skolēni stāsta, ka nodarbībā mēs runājām par to, kas veido pozitīvu atmosfēru klasē. Mēs kopā domājām, kādu atmosfēru gribētu savā vidē. Mēs mazliet Read More …

9.maijā 7.a klasē brīvprātīgā trenera Dāvja Gaujas vadībā un 7.b, 7.c klasēs, brīvprātīgās treneres Jolantas Jērānes vadībā  skolā notika MOT nodarbības. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. Read More …

02.05.2023. notika MOT nodarbības 8.c klasē brīvprātīgā trenera Kaspara Priedes vadībā. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.

MOT projekts

18.aprīlī 7.a klasē brīvprātīgā trenera Dāvja Gaujas vadībā un 8.b klasē, brīvprātīgā trenera Kaspara Priedes vadībā  skolā notika MOT nodarbības. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. Skolēni Read More …

MOT nodarbības

02.03.2023.martā 9.a, 9.b klasēs, līdz ar noslēdzošo programmas MOT nodarbību, notika arī MOT izlaidums. Skolēni un skolotāji saka lielu paldies brīvprātīgajai trenerei Kristīnei Vilcānei par interesi būt kopā ar jauniešiem. Redzam, ka skolēni kļuvuši drosmīgāki paust savu nostāju un vērtības, individualitāti, pieņemt atšķirīgus viedokļus. Treneres personiski atvērtā un dzīves gudrā virzība  mācījusi jauniešus redzēt dziļāk Read More …

Mot nodarbības

10.februārī 9.a, 9.b klasēs brīvprātīgās treneres Kristīnes Vilcānes vadībā un 14.februārī 8.a klasē, 16.februārī 8.b, 8.c klasēs brīvprātīgā trenera Kaspara Priedes vadībā  skolā notika MOT nodarbības. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Programmas MOT misija ir veidot Read More …