Programmas MOT ietvaros, Emīlija Voroņina no 8.b un Roberta Vītoliņa no 8.c kā brīvprātīgās vienaudžu MOT treneres 15.04.2024. vadīja nodarbību 6.c klases skolēniem. Astotās klases meitenes programmas īstenošanā iesaistījās ar lielu drosmi un apņēmību sniegt jaunāko klašu skolēniem idejas, kā klasē sadzīvot labāk. Sestās klases skolēni saka, ka nodarbībā spēlēja daudz spēles, kas ļāva saprast, Read More …

12.04.2024. notika MOT nodarbības 9.a, 9.b. 9.c klasēs brīvprātīgā trenera Kaspara Priedes vadībā. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. Skolēni saka, ka runāja par savstarpējām attiecībām. Skolēni atzīst, ka nevar veidot priekšstatus par otru cilvēku tikai pēc Read More …

MOT

Šajā mācību gadā pirmo reizi biedrība MOT uzsākusi īstenot programmu vidusskolēniem dzīvotprasmes apguvei. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni. MOT brīvprātīgas treneres Kristīnes Vilcānes vadībā 25.martā 10.klasē notika nodarbības. Skolēni stāsta, ka runājuši par sevi un citiem, daloties ar idejām par savām interesēm, sev svarīgo, saviem sapņiem. Skolēni atzīst, ka ir labi dzirdēt par Read More …

MOT

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. MOT brīvprātīgās treneres Jolantas Jērānes vadībā 5.martā 8.b, 8.c klasēs un 8.a klasē 6.martā  Dāvja Gaujas vadībā notika MOT nodarbības. Skolēni stiprinājuši zināmās un guvuši jaunas dzīves atziņas. Skolēni saka, ka domājuši par saviem sapņiem. Ir jābūt mērķim, lai dzīvē kaut ko sasniegtu. Ir jābūt plānam, kā Read More …

MOT

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību. MOT brīvprātīga trenera Rubena Martineza Domingueza vadībā 7.februārī nodarbības notika 7.c klasē un 8.februārī 7.b klasē. Skolēni stiprinājuši zināmās un Read More …

Motivatori 6.c

Programmas MOT ietvaros, Emīlija Voroņina no 8.b un Roberta Vītoliņa no 8.c, piedalījās Jauno motivātoru mācībās. Jaunie motivātori ir 8. klašu drosmīgākie jaunieši, kuri paši piesakās kļūt par treneri jaunāko klašu skolēniem. Tie ir jaunieši, kas ir gatavi paši radīt pārmaiņas un padarīt pasauli kaut par kripatiņu drosmīgāku un iekļaujošāku. 7.februārī notika pirmā nodarbība 6.c Read More …

Erasmus Polija

Laikā no 14.01.2024.-20.01.2024. četras Baldones vidusskolas skolotājas piedalījās mobilitātē Polijā Erasmus+ projektā No.2023-1-PL01-KA210-SCH-000151856 “Our Water, Our Future”, kur starptautiskā sadarbībā ar Turcijas, Itālijas, Polijas pārstāvjiem savstarpēji dalījāmies pieredzē un izpratnē. Prezentējām savu skolu, uzklausījām partneru stāstījumu par savām skolām. Mobilitātes ietvaros apmeklējām Zabžes katoļu vidusskolu, vērojām un piedalījāmies praktiskajos laboratorijas darbos bioloģijas, fizikas, ķīmijas, informātikas Read More …

MOT

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. MOT nodarbības brīvprātīgo treneru Rubena Martinesa Dominguesa vadībā 14.novembrī notika 7.b klasē un 15.novembrī 7.c klasē; Kristīnes Suhanovas vadībā 15.novembrī 7.a klasē; Kaspara Priedes vadībā 15.novembrī 9.a un 9.b klasēs, 16.novembrī 9.c klasē; Dāvja Gaujas vadībā 16.novembrī 8.a klasē. Skolēni stiprinājuši zināmās un guvuši jaunas dzīves atziņas. Read More …

Vecāki mācās!

1.novembrī skolas vecāki piedalījās izzinošā nodarbībā ar psihoterapeiti Mairu Dzeni. Savstarpējā lektores un vecāku pieredzes stāstu sarunā domājām par to, kā palīdzēt bērniem augt, kā mācīt emocionālās  pašvadības prasmes, kā veicināt sociālo prasmju pilnveidi, kā salāgot bērna vajadzības ar ģimenes vērtībām, kas ir pozitīvā agresija un kā palīdzēt sev bezspēka mirkļos. Skolas atbalsta komanda pauž Read More …

Skolotāji mācās!

Sociāla rakstura problēmu mazināšanai, Baldones vidusskola 7.-9. klasēs jau vairākus gadus īsteno motivācijas programmu pusaudžiem MOT. Lai mācītos un dziļāk izprastu MOT ideju īstenojumu, 1.novembrī brīvprātīgo treneru vadībā pusaudžu lomās iejutās skolas pedagogi. Pedagogu un MOT treneru dialogā diskutējām par programmas vērtību pēctecību skolas vidē mūsu katra uztveres procesu dažādības kontekstā.