MOT

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību. Programmas MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.

MOT brīvprātīga trenera Rubena Martineza Domingueza vadībā 7.februārī nodarbības notika 7.c klasē un 8.februārī 7.b klasē. Skolēni stiprinājuši zināmās un guvuši jaunas dzīves atziņas.

Skolēni saka, ka mācījās par komunikāciju. Lai kaut ko saprastu, savā starpā ir jārunā. Runāšana ļauj saprast, ko citi domā. Ja savstarpēji saprotas, ir vieglāk.