Par mums

Baldones vidusskola atrodas Ķekavas novadā, apm. 33 km no Rīgas. Vidusskola, kurā mācās ap 600 skolēnu un kuras misija ir rūpēties par katra bērna izaugsmi.

Skolas vīzija: “Mūsdienīga vispārizglītojoša vidusskola, kas nodrošina izglītojamajiem kompetenču pieejā balstītu mācību saturu un iespēju veidoties par konkurētspējīgiem un sociāli atbildīgiem cilvēkiem darba tirgū.”

Baldones vidusskola piedāvā 3 izglītības programmas.

Skolā ir visi nepieciešamie pedagogi un plašs atbalsta personāls – psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, medicīnas māsa, speciālais pedagogs, vairāki pedagoga palīgi, pedagogs karjeras konsultants.

Īpaši populāri ir tādi interešu izglītības pulciņi kā sporta, deju, mūzikas u.c. pulciņi.

Skola piedalās vairākos projektos. Tie ir

Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekts,

PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska novēršanai,

STEM – atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai,

MOT – drosme pateikt Nē (7.-9. klase),

Neklusē – mobinga novēršanai,

Skolas soma – kultūrizglītības programma,

Skolas auglis, Skolas piens – 3 reizes nedēļā 1.-9.klašu skolēniem bezmaksas augļi, dārzeņi, piens,

Ekoskola – vides izglītības projekts;

sadarbība ar Ziemeļvācijas jauniešiem.

Baldones vidusskolas skolēni ar labiem panākumiem piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Par panākumiem tiek piešķirtas naudas balvas.

Vidusskolā par labām sekmēm piešķir stipendijas.

Skolā mācās vairāki Ukrainas skolēni, kolektīvs atbalstījis ukraiņus ar ziedojumiem.