Mans talants Latvijai.

14. novembrī skolā notika koncerts “Mans talants Latvijai”.
Talantīgu skolēnu mūsu skolā netrūkst, un skolas zāle kuplajam līdzjutēju pulkam pamazām kļūst par mazu. Šogad klausītājus pārsteidza vairāki priekšnesumi, kādus skolā nemaz tik bieži neredzam – dzirdējām kokli, flautu, akordeonu, saksofonu, redzējām breika un hoverborda trikus, Monta iesaistīja visus skatītājus straujā zumbas dejā. Skolēni dziedāja, zīmēja un veikli darbojās ar lego. Paldies visiem drošsirdīgajiem māksliniekiem un aktīvajiem skatītājiem!

Svinīgā līnija Latvijas simtgadei.

Šodien (16. novembrī) skolā sapulcējāmies, lai kopīgi atskatītos uz Latvijas simts gadiem.
2. stundā zālē satikās 1.-4.klašu skolēni. 4. klases kopā ar vecākiem bija sagatavojušas brīnišķīgu iestudējumu sākumskolas skolēniem.

5. stundā zālē kopā sanāca 5.-12.klašu skolēni, kas bija sagatavojuši atskatu par katru divdesmitgadi atsevišķi. Lai gan kopīgais darbs dažādās klašu grupās nemaz nebija tik viegls, rezultāts iepriecināja visus, un skolēni ar lielu prieku uzstājās paši un skatījās, ko ir sagatavojuši citi.

Saules mūžu Latvijai!

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi Baldones bibliotēkā.

Jau 3. gadu 3. a klase piedalās Ziemeļvalstu literatūras lasījumos Baldones bibliotēkā.
Šogad gatavojām literāro lasījumu fragmentus no A. Lindgrenas darba “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Šo darbu arī ilustrējām un veidojām bibliotēkā zīmējumu izstādi.
Lasījums bija izteiksmīgs. Vai tad par Karlsonu var lasīt vienaldzīgi? Dega daudz sveču. Noskaņa bija jauka. Bibliotekāres bija parūpējušās, lai katrs varētu pagatavot un izdekorēt tortes gabaliņu. Bet kanēļmaizītes, ko baudījām, visu pasākumu darīja īpaši Karlsonisku.

“Sporto visa klase”

  1. oltobrī 3.a un 4.a klase devās uz Rīgu, lai arēnā Rīga piedalītos “Sporto visa klase” 5. Sezonas atklāšanas pasākumā.

4.a klasei jau sportošanā pieredze, bet 3.a tikai tagad svinīgā ceremonijā saņēma karogu “Sporto visa klase”.

Pasākums visiem gāja pie sirds: gan ievērojamu cilvēku, t.s. valsts prezidenta, apsveikumi, gan sportistu paraugdemonstrējumi. Vislielākās ovācijas izpelnījās grupa “Bermuda divstūris” ar kuriem kopā tad nu no visas sirds varēja izdejoties un izdziedāties.

Skolotājas: Skaidrīte Krūze

Ilze Stuberovska

  1. novembrī Dambretes  pulciņa 10 bērni piedalījās “Individuālajās sacensībās dambretē sākumskolas zēniem un meitenēm” Salaspils 1.vsk.. Pavisam šajās sacensībās piedalījās 96 dalībnieki no 12 Latvijas skolām. Bērniem veicās ļoti labi! Tika iegūtas godalgotas vietas: Daila Moisejeva 1. vieta 3. klašu meiteņu grupā un Adrians Strūve 3. vietu 3. klašu zēnu grupā.

2. novembrī 2.b klase apmeklēja izstādi “Latvija no 1968. g.- 1978. g.” Bibliotekārīte Gunta, bērnus iepazīstināja ar senajiem rakstāmpiederumiem, grāmatām, mūzikas atskaņotāju u.c. lietām, ko izmantojušās vecmāmiņas un vectētiņi.