Baldones vidusskola 27.janvārī pl.18.00 aicina 1.-6.klašu skolēnu vecākus

uz attālinātu sapulci!

Sekojot valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, iepriekš un patlaban mācību darbu organizējam attālināti. Līdztekus skolotāju mācīšanas darba plānojumam, attālinātā mācīšanās skolēnam nozīmē lielāku pašvadību un aktīvu ģimenes līdziesaisti. Tas ir nebijis izaicinājums, ko vēlamies pārvarēt kopā!

Tēma: ”Baldones vidusskolas atbalsts skolēniem un vecākiem attālināto mācību laikā.”

(Vecākiem E-klases pastā tiks nosūtīta sapulces saite, pievienoties būs iespējams izmantojot datoru vai mobilo telefonu.)

“Labu domāt, labu darīt, labu runāt, labam ticēt, labu vēlēt, labu dot un labu ņemt.” /V.Toma/

3.b klase decembra mēnesī veica labo darbu – dāvaniņu sagatavošanu Baldones senioriem. Paldies 3.b klases vecākiem, skolotājai Dainai Levekai, dienas centra SAC “Baldone” vadītājai Daigai Dilbo.

Gaišus svētkus!

3.b klases audzinātāja Jogita Miklašonoka

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai Baldones vidusskolā 2020./2021. mācību gadā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Baldones vidusskolā.

Rīcības algoritms

Klašu ieejas skolā

Skolēnu autobusu laiku un pieturu saraksts

Informācija!

Ar  4.novembri  (uz 7.-12.klases attālināto mācību laiku)  skolēnu autobusu kustības izmaiņas no skolas.

20.janvārī no plkst. 12.00 līdz 19.00 tiks izsniegtas bezmaksas pārtikas pakas Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas skolēniem, kuriem, sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, tiek organizēts attālināts mācību process.

https://www.baldone.lv/lv/baldone/zinas/3423_par_bezmaksas_partikas_paku_izdali_20janvari/

  • 5. un 6. klases skolēniem pakas tiks izsniegtas par 10 dienām, laika periods no 11. līdz 22.janvārim.
  • 7. – 12.klases skolēniem pakas tiks izsniegtas par 15 dienām, laika periods no 4. līdz 22.janvārim.

Informējam vecākus, ka sākoties jaunam periodam, par kuru tiek izsniegtas bezmaksas pārtikas pakas, nav nepieciešams pieteikties atkārtoti. Ja esat vienu reizi pieteicies, jūsu bērns saņems pārtikas paku arī turpmāk. Tie, kuri vēlas un vēl nav pieteikušies bezmaksas pārtikas pakai, lūgums zvanīt pa tālruni 22040051 (Iluta).

Pakas OBLIGĀTI jāizņem norādītajā laikā. Ja vecāki atrodas pašizolācijā vai karantīnā, vai ir kādi citi nopietni iemesli un nav iespēja izņemt paku norādītajā laikā, lūgums pieteikt pakas piegādi uz mājām līdz 20.janvāra plkst. 11.00  pa tālruni 22040051 (Iluta).

Pārtikas pakas varēs saņemt vidusskolas ēdnīcas vestibilā. Vestibilā vienlaicīgi atļauts uzturēties diviem cilvēkiem, lietojot mutes un deguna aizsegu.