Kārtība mācību procesa nodrošināšanai Baldones vidusskolā 2020./2021. mācību gadā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā.

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Baldones vidusskolā.

Rīcības algoritms

Klašu ieejas skolā

Skolēnu autobusu laiku un pieturu saraksts

Informācija!

Ar  4.novembri  (uz 7.-12.klases attālināto mācību laiku)  skolēnu autobusu kustības izmaiņas no skolas.

No 2. līdz 6. novembrim skolā norisinās Rīcības dienas, kuru ietvarā skolā notiks dažādas aktivitātes, tai skaitā arī foto konkurss. 1) Konkursa detaļas meklē ierakstā, kur tas izsludināts. 2) 1.-6. klases spēlēs “Šķirošanas spēli” klases stundā. 3) Piektdien plkst. 17:00 filmas kopskatīšanās. (Saite tiks nosūtīta nedēļas laikā e-klasē) -Ekopadome #Ekoskolas #RīcībasDienas2020 #LabieDarbiPlanētai

SKOLĒNIEM UN VECĀKIEM!

Lai preventīvi stiprinātu skolēnu drošību, Baldones vidusskola uzsāk sadarbību ar Baldones novada pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektoru Arti Milleru. Nepilngadīgo lietu inspektors skolā:

  • sniegs konsultācijas pēc skolēnu personīgās iniciatīvas;
  • iesaistīsies izglītojošās nodarbībās skolēnu drošības un tiesisko normu apmācībā;
  • veiks preventīvas dežūras skolas telpās un apkārtnē;
  • tiks pieaicināts sarunās ar skolēniem un vecākiem izglītojamo skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumos;

Par plānotajām un notikušajām sarunām tiks veikta individuāla saziņa ar skolēnu vecākiem.

Saziņā ar BNPP nepilngadīgo lietu inspektoru,

informāciju sagatavoja skolas sociālā pedagoģe I.Bēmere (mob.tel.27841411)

No 10.- 25.oktobrim visā Eiropā norisinās lielākie programmēšanas svētki.
15.oktobrī 4.b klase piedalījās Eiropas programmēšanas nedēļas tiešsaistes nodarbībā ” Mācies Scratch”.
Skolēni paši mēģināja veidot savu spēli. Skolēniem ļoti patika.
skolotāja Ilona Kūkuma