Drošības stunda 1.a un 1.b. klasē

26.janvārī Baldones vidusskolas 1.a un 1.b klasēs viesojās Ķekavas reģionālās policijas nepilngadīgo lietu inspektore Sintija Jurjāne. Inspektore skolēniem pastāstīja par mazo gājēju un riteņbraucēju drošību. Runājām par drošu ceļa šķērsošanu. Runājām par to, cik svarīgs ir atstarotājs apģērbā vai pie somām, darot redzamu gājēju autovadītājam tumšajā diennakts laikā. Runājām par drošību pie ūdenstilpēm. Inspektore atzinīgi Read More …

12. un 5.c kl. skolēnu aktivitātes

Otrdien 18. janvarī 12. klase devās mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, lai apmeklētu izstādi “Vērtību zīmes”, kas ir izveidota par godu Latvijas Bankas simtgadei, kā arī atsvaidzinātu zināšanas par Latvijas izcilākajiem gleznotājiem un tēlniekiem. Pēcpusdienā jaunieši piedalījās Swedbank Finanšu laboratorijas veidotajā izlaušanās spēlē, kuras mērķis ir finanšu pratības veicināšana un pilnveidošana. Spēles laikā Read More …

Atbalsts vecākiem

24. janvārī no 18:00 līdz 19:00 213.kab. izglītojoši tematiska saruna ar vecākiem 5.-9. klašu vecākiem “Atkarību izraisošo vielu novēršanas profilakse bērna izaugsmes ceļā.” Sarunu organizē skolas atbalsta speciālisti.

Energoefektivitāte

Decembrī Baldones vidusskolā norisinājās mācību nodarbību cikls par energoefektivitāti ”Nākotnes vēstneši”, kas tika īstenots Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projekta “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā” ietvaros. Teorētiskās un praktiskās nodarbības 3., 5., 6. un 10. klašu izglītojamiem notika Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūta pasniedzēju vadībā. Teorētiskajās nodarbībās izglītojamiem bija iespēja Read More …

Informācija par skolas autobusu no 9. janvāra

Lai  pieteiktos skolēnu autobusam uz Baldones vidusskolu, lūdzam sazināties pa tālruni 28686813 darba dienās 8.00-17.00 vai rakstīt uz e-pastu: aivars.balodis@kekava.lv E pastā norādiet skolēna vārdu un uzvārdu, adresi, mācību klasi un skolēna vecāka  telefona numuru. Skolēnam ir iespēja braukt ar sabiedrisko autobusu. Biļešu apmaksas kārtību nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12/2022 https://kekava.lv/kategorija/saistosie-noteikumi/#doc-post-14492  Uzvedības noteikumi skolēnu Read More …

“Sociālā dialoga balva 2022”

Šī gada nogalē Baldones vidusskola kā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pirmorganizācija piedalījās LIZDA rīkotajā konkursā “Sociālā dialoga balva 2022”. Konkursa mērķis bija noskaidrot un godināt labākos sociālā dialoga partnerus darba vietās, kurās īstenots profesionāls, cieņpilns, uz darba ņēmēju sociālo, tiesisko, ekonomisko, profesionālo interešu aizstāvību, kā arī labas pārvaldības, sadarbības stiprināšanas principiem balstīts sociālais Read More …