Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-1.png

2022.gada 27 .aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās uz Birzgali. Mēs piedalījās talkā. Mēs, kā klase tikam sadalīti trijās komandās, katrai no komandām bija savs uzdevums, kas bija jāveic. Uzdevumi bija dažādi, piemēram, ugunskura vietas sakārtošana, sola izgatavošana, tīklu piestiprināšana pie kokiem, malkas zāģēšana u. c. darbi, kurus visa klase veica sekmīgi. Pēc darbu veikšanas ēdām zupu, kas tika pagatavota uz ugunskura un, tā mūs sasildīja drēgnajā dienā, kā arī veicām apspriedi, kas mums izdevās, ko vajadzētu uzlabot, kā arī nelielu atskaiti veicām, kas mums patika no šīs dienas.

10. klases skolēni

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-1.png

2022.gada 8.aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās pārgājienā pa Baldones pļavām un mežiem. Skolēniem pārgājiena laikā pašiem bija jāplāno maršruts pa kuru doties, līdz ar to skolēniem bija jāvienojas par to, kurš uzņemsies vadību, kopumā vadību uzņēmās vairāki skolēni, līdz ar to pārgājiena maršruts iznāca interesants un aizraujošs. Pārgājiena laikā tika būvēti tilti, lai tiktu pāri grāvjiem, dažiem skolēniem arī sanāca iekrist ledaini aukstā ūdeni. Kā jau šī pārgājiena mērķis bija saliedēties, tad izmirkušajiem skolēniem tika sameklētas sausas drēbes. Pārgājiena laikā arī kūrām ugunskuru un cepām desas, pavadījām laiku sarunās.

10. klases skolēni

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2020./2021. mācību gadā Baldones vidusskola turpināja iepriekš uzsākto darbu Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 5.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un sniegt konsultatīvu atbalstu. Lielākais izaicinājums iesaistītajiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem šogad bija pielāgoties mainīgajiem valstī pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Meklējot alternatīvas saziņas un darba formas skolēni mācījās gan sazvanoties ar skolotāju, gan platformā MS Teams,  gan vietnē Whats App, gan individuāli tiekoties klātienē.

            Projekta “PuMPurS” ietvaros šajā mācību gadā  izstrādāti 63 Individuālā atbalsta plāni (IAP), skolēniem nodrošināta iespēja individuālajās konsultācijās pilnveidot priekšzināšanu trūkumu un papildus apgūt matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu, vācu valodu, saņemt sociālā pedagoga konsultācijas, skolēniem nodrošinātas skolotāja palīga individuālais konsultatīvais atbalsts.

            Izvērtējot IAP rezultātus secinām, ka lielākā daļa skolēnu sasnieguši plānoto mērķi -mazinātās grūtības mācību satura apguvē, papildinātas iepriekšējos izglītības posmos iztrūkstošās zināšanas.

            Paužam milzīgu gandarījumu par skolēnu un vecāku sapratni un sadarbību, spēju pielāgoties mainīgajai mācību videi.

Sīkāka informācija par mērķgrupu lasāma projekta tīmekļa vietnē www.pumpurs.lv. Baldones vidusskolā izglītojamā dalību projektā “PuMPurS” apstiprina pedagoģiskās padomes sēde.

Projekta “PuMPurS”  koordinatore Baldones vidusskolā:

sociālā pedagoģe Ilona Bēmere

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekta PUMPURS ietvaros, 15.aprīlī 10.klase piedalījās āra saliedēšanās nodarbībā “Pilsētorientēšanās pārgājiens pa Baldonei”. Pēc attēliem un āķīgiem jautājumiem skolēni meklēja noteiktus punktus, vides objektus. Sportiski aktīvā gaisotnē skolēni iepazina viens otru, plānojot labāko stratēģiju un sasniedzot noteikto mērķi. Skolēni nonāca līdz atziņai, ka izprotot katra komandas dalībnieka viedokli rezultāts ir vieglāk sasniedzams.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

11.klases pārdomas par piektdien piedzīvoto.
Pagājušā piektdiena 9. aprīlī 11.klasei bija kā laimīgā diena, kad beidzot varējām tikties viens ar otru Baldones stadionā un piedalīties klases saliedēšanas āra nodarbībā projektā Pumpurs. Tā bija brīnišķīga iespēja katram uzlabot spēju sadarboties komandā, rosināt idejas un palīdzēt viens otram tās īstenot, lai izpildītu dotos uzdevumus. Varbūt ne visi, varbūt tomēr visi guvām atziņu, ka spēt sadarboties komandā un ieklausīties viens otrā, tā ir spēja to prast izdarīt. Ieguvām arī atziņu, ka ne vienmēr svarīgs ir rezultāts, taču process un secinājumi, kas notika, lai iegūtu šo rezultātu. Lai gan bija vēss un stiprs vējš, katrs no mums jutās priecīgs par atkal tikšanos un kopā piedzīvotajām atmiņām, kuras noteikti būs un paliks ar mums.
11. klases skolniece Sanija Stangute

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PuMPurS”

Baldones vidusskola izsludina pieteikšanos uz vakanto matemātikas skolotāja vietu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PuMPurS” darbam Baldones vidusskolā ar 5.-12. klašu skolēniem.

Interesentus lūdzam pieteikties pie Baldones vidusskolas direktores Dz.Knohenfeldes, telefoniski sazinoties pa tālruni: 67932713 vai rakstot uz e-pastu: dzintra.knohenfelde@baldonesvsk.lv