Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2022.gada 6.decembrī 5.c un 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Rites Attīstībai” kolektīva saliedēšanās pasākumā. Skolēni mazajās komandu grupiņās pilsētorientēšanās ietvaros plānoja dažādu uzdevumu īstenošanas stratēģiju. Bija jāatrod kontrolpunkti Baldonē pēc attēliem, mīklās veiktiem aprakstiem, jāizpilda papildus punktu uzdevumi. Lai komanda veiksmīgi varētu iekļauties laikā, Read More …

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2022.gada 27 .aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās uz Birzgali. Mēs piedalījās talkā. Mēs, kā klase tikam sadalīti trijās komandās, katrai no komandām bija savs uzdevums, kas bija jāveic. Uzdevumi bija dažādi, piemēram, ugunskura vietas sakārtošana, sola izgatavošana, tīklu Read More …

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2022.gada 8.aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās pārgājienā pa Baldones pļavām un mežiem. Skolēniem pārgājiena laikā pašiem bija jāplāno maršruts pa kuru doties, līdz ar to skolēniem bija jāvienojas par to, kurš uzņemsies vadību, kopumā vadību uzņēmās vairāki skolēni, Read More …

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2022.gada 27 .aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās uz Birzgali. Mēs piedalījās talkā. Mēs, kā klase tikam sadalīti trijās komandās, katrai no komandām bija savs uzdevums, kas bija jāveic. Uzdevumi bija dažādi, piemēram, ugunskura vietas sakārtošana, sola izgatavošana, tīklu Read More …

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2020./2021. mācību gadā Baldones vidusskola turpināja iepriekš uzsākto darbu Eiropas Sociālā fonda pilnībā finansētā projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPurS”). Projekta mērķis ir savlaicīgi identificēt 5.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un sniegt konsultatīvu atbalstu. Lielākais izaicinājums iesaistītajiem skolēniem, pedagogiem un vecākiem šogad bija pielāgoties mainīgajiem valstī pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Meklējot Read More …

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekta PUMPURS ietvaros, 15.aprīlī 10.klase piedalījās āra saliedēšanās nodarbībā “Pilsētorientēšanās pārgājiens pa Baldonei”. Pēc attēliem un āķīgiem jautājumiem skolēni meklēja noteiktus punktus, vides objektus. Sportiski aktīvā gaisotnē skolēni iepazina viens otru, plānojot labāko stratēģiju un sasniedzot noteikto mērķi. Skolēni nonāca līdz atziņai, ka izprotot katra komandas dalībnieka viedokli rezultāts ir vieglāk sasniedzams.

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PuMPurS”

Baldones vidusskola izsludina pieteikšanos uz vakanto matemātikas skolotāja vietu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PuMPurS” darbam Baldones vidusskolā ar 5.-12. klašu skolēniem. Interesentus lūdzam pieteikties pie Baldones vidusskolas direktores Dz.Knohenfeldes, telefoniski sazinoties pa tālruni: 67932713 vai rakstot uz e-pastu: dzintra.knohenfelde@baldonesvsk.lv