Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai


2022.gada 27 .aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās uz Birzgali. Mēs piedalījās talkā. Mēs, kā klase tikam sadalīti trijās komandās, katrai no komandām bija savs uzdevums, kas bija jāveic. Uzdevumi bija dažādi, piemēram, ugunskura vietas sakārtošana, sola izgatavošana, tīklu piestiprināšana pie kokiem, malkas zāģēšana u. c. darbi, kurus visa klase veica sekmīgi. Pēc darbu veikšanas ēdām zupu, kas tika pagatavota uz ugunskura un, tā mūs sasildīja drēgnajā dienā, kā arī veicām apspriedi, kas mums izdevās, ko vajadzētu uzlabot, kā arī nelielu atskaiti veicām, kas mums patika no šīs dienas.

10. klases skolēni