Mācību process

2023./2024.m.g.

 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 314 Rīgā 2023. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 33 16. §)
  Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu  un Profesionālās izglītības likuma 7. panta 15.3 punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024.  mācību gadā atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem;

  1.2. vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumu norises laiku 2023./2024. mācību  gadā profesionālās vidējās izglītības programmās.

  II. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

  2. Centralizētie eksāmeni notiek:

  2.1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

  2.1.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

  2.1.2. vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā; 

  2.1.3. franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā;

  2.2. latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

  2.3. matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.

  3. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus šo noteikumu 2. punktā noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

  3.1. latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 10. jūnijā;

  3.2. matemātikā –  2024. gada 12. jūnijā;

  3.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

  3.3.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā;

  3.3.2. vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā; 

  3.3.3. franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā.

  III. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

  5. Centralizētie eksāmeni notiek:

  5.1. optimālajā mācību satura apguves līmenī:

  5.1.1. latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

  5.1.2. svešvalodā:

  5.1.2.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;

  5.1.2.2. franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;

  5.1.2.3. vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

  5.1.3. matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā;

  5.2. augstākajā mācību satura apguves līmenī:

  5.2.1. sociālajās zinātnēs – 2024. gada 13. maijā;   

  5.2.2. latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā;

  5.2.3. kultūrā un mākslā – 2024. gada 17. maijā;

  5.2.4. ģeogrāfijā – rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;

  5.2.5. ķīmijā – rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;

  5.2.6. dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 27. maijā;

  5.2.7. fizikā – rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

  5.2.8. svešvalodā: 

  5.2.8.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;

  5.2.8.2. franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;

  5.2.8.3. vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

  5.2.8.4. krievu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;

  5.2.9. bioloģijā – rakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā;

  5.2.10. matemātikā – pirmā un otrā daļa – 2024. gada 13. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 14. jūnijā;

  5.2.11. vēsturē – 2024. gada 17. jūnijā;

  5.2.12. programmēšanā – 2024. gada 19. jūnijā.

  6. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus šo noteikumu 5. punktā noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

  6.1. optimālajā mācību satura apguves līmenī:

  6.1.1. svešvalodā:

  6.1.1.1. angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;

  6.1.1.2. vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

  6.1.1.3. franču valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

  6.1.2. latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 25. jūnijā;

  6.1.3. matemātikā – 2024. gada 27. jūnijā;

  6.2. augstākajā mācību satura apguves līmenī:

  6.2.1. svešvalodā:

  6.2.1.1. angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;

  6.2.1.2. vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

  6.2.1.3. franču valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

  6.2.1.4. krievu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;

  6.2.2. dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 21. jūnijā;

  6.2.3. latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 25. jūnijā;

  6.2.4. sociālajās zinātnēs – 2024. gada 26. jūnijā;

  6.2.5. matemātikā – pirmā un otrā daļa – 2024. gada 27. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 28. jūnijā;

  6.2.6. programmēšanā – 2024. gada 1. jūlijā;

  6.2.7. ķīmijā – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2024. gada 2. jūlijā;

  6.2.8. kultūrā un mākslā – 2024. gada 3. jūlijā;

  6.2.9. bioloģijā – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 4. jūlijā;

  6.2.10. ģeogrāfijā – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 5. jūlijā;

  6.2.11. fizikā – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 8. jūlijā;

  6.2.12. vēsturē – 2024. gada 9. jūlijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 745

Rīgā 2022. gada 29. novembrī (prot. Nr. 61 7. §)

Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma4. panta 16. punktu

1. Noteikumi nosaka 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.

2. Mācību gads sākas 2023. gada 1. septembrī.

3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 31. maijā.

4. 9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 14. jūnijā.

5. 12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 21. jūnijā.

6. Mācību gadā ir divi semestri:

6.1. pirmais semestris ilgst no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 22. decembrim;

6.2. otrais semestris ilgst:

6.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 31. maijam;

6.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 14. jūnijam;

6.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2023. gada 21. jūnijam.

7. Izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki:

7.1. rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim;

7.2. ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;

7.3. pavasara brīvdienas – no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam;

7.4. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. augustam.

8.  Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

9. Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Individuālie mācību līdzekļi