Tehniskā jaunrade

Rokdarbu pulciņš 2.-4.kl. vadītāja Dace Skujevska

Rokdarbu pulciņa programmas saturs tiek vērsts uz to, lai bērnos sekmētu interesi par dekoratīvi lietišķo mākslu,lai skolēniem būtu iespēja paplašināt zināšanas un prasmes veicot radošos darbus ar dabas materiāliem, tekstilijām, plastilīnu un papīru. Pulciņa dalībnieki jēgpilni pavada savu brīvo laiku, tiek sekmētas socializācijas un sadarbības prasmes, veicot darbu grupās, pāros vai individuāli.