Vēsture

Baldones vidusskolas vēsture

Baldones vidusskola ir Baldones pašvaldības dibināta mācību iestāde. Tās juridiskā adrese – Iecavas iela 2, Baldone, Ķekavas novads, LV – 2125. Skolas e- pasts: skola@baldonesvsk.lv. Skolas mājas lapas adrese: www.baldonesvsk.lv.

Baldones vidusskola atrodas 33 km no Rīgas. Skolas ēka celta 1935. gadā (vecais korpuss), toreiz tā bija Baldones sešgadīgā skola, bet 1955. gadā tā pārveidota par Baldones vidusskolu. Tai pašā gadā darbu uzsāka arī vakara vidusskola, kuru vēlāk pārdēvēja par konsultāciju punktu. No 1955. gada līdz pat 2005. gadam Baldones vidusskolā mācījās arī mazākumtautību 1.–9. kl. skolēni. 1959. gadā notika pirmais skolas izlaidums (klases audzinātājas M. Sperliņa un E. Lejasmeijers).
1961. gadā uzcelta skolas pirmā piebūve, 1999. gadā – otrā, trešajā piebūvē darbs tika uzsākts 2012., bet pabeigts 2015. gadā. 1992. gadā skolas telpas kļuva par šaurām, un 1.–4.klašu skolēni uzsāka mācības bērnudārza telpās.

Tagad Baldones vidusskola ir labiekārtota, te ir plašas mācību telpas, lego kabinets, konferenču zāle, darbojas skolas ēdnīca un bērnu pēcpusdienas centrs. Skolā ir arī veselības punkts, muzejs, bibliotēka un lasītava. Darbojas skolas radiomezgls. Pie skolas atrodas sporta komplekss, kurš atklāts 2007. gadā. Blakus skolai ir zaļā klase, minifutbola laukums, pludmales volejbola laukumi, renovēts stadions, slidotava un āra trenažieri. Pie skolas ir ierīkota autostāvvieta un velosipēdu novietne.

Skolai ir sava atribūtika: logo, karogs, skolas žetons.