Vecāku dienas

Vecāku diena 2023.gada 9. martā 17.00-19.00 klātienē.

Vecāku diena 2022.gada 1.novembrī 17.00-19.00. Pieteikšanās elektroniski, izmantojot informāciju
e-klasē.

Vecāku dienas notiek katru gadu novembrī un martā.