ESI nodarbība

28.maijā ESI (emocionālā, sociālā un intelektuālā) centra sociāli emocionālo prasmju trenere Ginta Cīrule ­­­­­vadīja izglītojošas nodarbības 2.b, 7.b un 8.a klasēs.

2.b klase mācījās izteikt pozitīvu novērojumu par klases biedra zīmēto darbu.

8.a klase iepazinās ar emociju un jūtu daudzveidību, mācījās pievērst uzmanību cilvēka daudzveidīgajām un dažādajām izjūtu gammām.

7.b klase iepazina dažādus fotoattēlos atainotus varoņus, ielūkojoties tēlu izskatā, sejas mīmikā un žestos, lai raksturotu katru no tiem un meklētu vienojošo.

Saprotam, ka svarīgi savstarpējā saskarsmē vadīt sevi un saprast otru.