Ēdināšana

Ēdienkarte maijam

Veģetārie ēdieni aprīlim

Aprīlis bez glutēna

Alergēni

Daily

Izmaiņas ēdināšanas kārtībā 5.-12. klasei!

Uzmanību, 5.-12.klašu vecāki!

Esam konstatējuši nepilnības pusdienu talonu iegādē. Informējam, ka turpmāk pusdienu talonus nākamajai nedēļai varēs iegādāties līdz iepriekšējās nedēļas piektdienas pl.14.30. Samaksas kārtība nemainās.

Ja bērns nav apmeklējis skolu, vecākiem ir jāatsaka pusdienu pieteikums. Bērnam atgriežoties skolā, pusdienu talonus varēs apmainīt. Ja pusdienu atteikums netiks pieteikts, taloni netiks pagarināti vai apmainīti.

Samaksas kārtība par ēdināšanu Baldones vidusskolā

Saskaņā ar ĶEKAVAS NOVADA DOMES 30.08.2023. pieņemto lēmumu, sākot no 01.09.2023.:

  • 1.-4. klasei ēdināšanu apmaksā valsts un pašvaldība.
  • 5.-6. klasei komplekso pusdienu cena  ( ar PVN) 1.08 € kā piemaksa pie ēdināšanas izmaksām par pusdienu ēdienreizi , kuru kopējā cena ir 2.16 € ( 50%, kas ir 1.075€ sedz pašavaldība)
  • 5.-6. klases bērniem no Ukrainas komplekso pusdienu cena  ( ar PVN) 1.08 € kā piemaksa pie ēdināšanas izmaksām par pusdienu ēdienreizi , kuru kopējā cena ir 2.16€ ( 50%, kas ir 1.08€ sedz pašavaldība).
  • Samaksu par kompleksajām pusdienām nākamajai nedēļai vai mēnesim var veikt:
  •   Baldones vidusskolas ēdnīcas kasē ceturtdienās un piektdienās plkst. 08:00-14:30, pretī saņemot talonus. Talonu iegāde garantē komplekso pusdienu saņemšanu.
  •  ar bankas norēķinu kartēm.
  • Pusdienas iespējams apmaksāt ar priekšapmaksu uz bankas kontu LV85UNLA0055002025287 SIA Baltic Restaurants Latvia.

       Maksājuma uzdevumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, klase, apmaksas periods un ēdienreizes nosaukums.

      Pēc maksājuma veikšanas  bērnam  jāierodas ēdnīcā, lai saņemtu talonus.

         Piemēram: Jānis Bērziņš 5A, 02.10.-31.10., pusdienas.

  • Slimības vai cita attaisnota kavējuma gadījumā, lai saglabātu iegādāto talonu, lūdzam informēt skolas ēdnīcu līdz attiecīgās dienas rītam plkst. 07:30 – 08:30
  • Par bērna atgriešanos  skolā ziņot, nosūtot SMS (bērna vārds, uzvārds, klase) uz t. 27808835.
  • Jautājumu gadījumā lūdzu vērsties   pie   ēdnīcas vadītājas Ineses Ēniņas Tel. M +371 27 808 835.

Ar cieņu,

Daily

E-pasts: sk.baldones@daily.lv

Iesniegums vecākiem par ēdināšanas maksas kompensāciju izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm