Ēdināšana

Ēdienkarte maijam

Veģetārie ēdieni maijam

Maijs bez glutēna

Alergēni

Daily

Samaksas kārtība par ēdināšanu Baldones vidusskolā

Saskaņā ar ĶEKAVAS NOVADA DOMES lēmumiem, sākot no 01.10.2022.:

  • 1.-6. klasei ēdināšanu apmaksā valsts un pašvaldība.
  • Komplekso pusdienu cena 7.-12. klasei (ar PVN) 2.15 €.
  • Komplekso pusdienu cena 1.00 € kā piemaksa pie ēdināšanas izmaksām par pusdienu ēdienreizi visiem izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, bez ģimeņu materiālā stāvokļa izvērtējuma, ja ģimenes dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu 7.-12. klasē vispārējās izglītības iestādēs Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
  • Samaksu par kompleksajām pusdienām var veikt skolas ēdnīcas kasē plkst. 13:00-15:00 katras nedēļas ceturtdienās un piektdienās, apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Skolēniem tiks izsniegti taloni nākamajai nedēļai. Talonu iegāde garantē komplekso pusdienu saņemšanu.
  • Skolas ēdnīcā var norēķināties arī ar bankas norēķinu kartēm.
  • Skolas kavējuma gadījumā lūdzam informēt skolas ēdnīcu līdz attiecīgās dienas plkst. 07:30 – 08:30, nosūtot SMS (bērna vārds, uzvārds, klase) uz t. 27808835. Ja mēs savlaicīgi saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā, iegādātie, neatprečotie ēdināšanas taloni tiks mainīti pret esošās nedēļas taloniem.

Ar cieņu,

Daily

E-pasts: sk.baldones@daily.lv

Iesniegums vecākiem par ēdināšanas maksas kompensāciju izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm