Uzņemšana Baldones vidusskolas 10.klasē 2024./25.m.g.

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolas 10. klasē 2024./25.m.g.

1. jūlijā no 11.00 līdz 16.00, pēc tam katru darbdienu skolas lietvedībā no 9.00 līdz 14.00.

Iesniedzamie dokumenti (klātienē):

direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga;

informācijas lapa (skolas veidlapa);

personu apliecinoša dokumenta kopija(dzimšanas apliecība), uzrādot oriģinālu;

medicīniskā karte 026/u;

apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas,

uzrādot oriģinālus; aizgādību apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopija, uzrādot oriģinālu

10.klases iesniegums

Izvēļņu grozi 10.-12.kl.

Vecāku elektroniski parakstītu iesniegumu var sūtīt uz e-pastu skola@baldonesvsk.lv