Uzņemšana 10.klasē

10.klases iesniegums

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolas 10. klasē 2022./23.m.g.

17. jūnijā no 9.00 līdz 14.00,

pēc tam katru darbdienu skolas lietvedībā no 9.00 līdz 14.00

Iesniedzamie dokumenti (klātienē):

  • direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga;
  • informācijas lapa (skolas veidlapa);
  • personu apliecinoša dokumenta kopija(dzimšanas apliecība), uzrādot oriģinālu;
  • medicīniskā karte 026/u;
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas,
  • uzrādot oriģinālus; aizgādību apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopija, uzrādot oriģinālu