Uzņemšana Baldones vidusskolas 10.klasē 2024./25.m.g.

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolas 10. klasē 2024./25.m.g. 1. jūlijā no 11.00 līdz 16.00, pēc tam katru darbdienu skolas lietvedībā no 9.00 līdz 14.00. Iesniedzamie dokumenti (klātienē): direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga; informācijas lapa (skolas veidlapa); personu apliecinoša dokumenta kopija(dzimšanas apliecība), uzrādot oriģinālu; medicīniskā karte 026/u; apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas, Read More …

31. maijs mācību gada noslēgums

1.-3.klase 8.40-klases stunda 10.20-svinīgā līnija 11.00-pusdienas. 4.-6.klase 9.30-svinīgā līnija 10.10-pusdienas 10.30-klases stunda. 7., 8., 10., 11.klase 8.40-svinīga līnija 9.30-klases stunda. Uz svinīgo līniju lūdzam ierasties svētku tērpos! Autobuss 12.00. Pagarinātā grupa nenotiek

Skolēnu aktivitātes

No 1.04. – 19.04. Baldones vidusskolas 6.a, 6.b un 6.c klašu skolēni dabaszinību stundās apguva tēmu “Dzīvnieku organismu daudzveidība”. Jaunieši mācījās, darbojās radoši un tēmas noslēgumā prezentēja sava izveidotā dzīvnieka modeli ar orgānu sistēmu. Skolotāja D.Skujevska 

Skolēnu aktivitātes

18.aprīlī 11.klase devās uz Rīgu, kur mācību ekskursijas ietvaros Latvijas nacionālajā vēstures muzeja pagaidu mājvietā Brīvības ielā (rudenī muzejs atgriežas savā īstajā mājvietā Rīgas pilī) bija divas muzejnodarbības. Sākotnēji skolēni izteica savus viedokļus par to kas ietekmēja vēsturē un mūsdienās modes tendences. No stāstītā un prezentācijas guva priekšstatu par to kas noteica modi dažādos laika Read More …

Skolu balva 2023 

23. februārī Baldones vidusskolas pedagogi un skolēni devās uz Latvijas Universitātes Skolu balvas 2023 pasniegšanas ceremoniju. Latvijas Universitātē ir ilggadēja tradīcija – izcelt tās skolas, kuru skolēni visvairāk iestājušies LU. Balvu saņem tikai viena skola katrā Latvijas reģionā. Lepojamies ar Baldones vidusskolu!

23.februārī 8.c klasē notika informatīvi izglītojoša un motivējoša saruna par to, kas ir vardarbība mūsu vidē, kāpēc tā rodas, kā to novērst. Diskutējām par vardarbības cēloņiem, pazīmēm, empātijas un labestīgas attieksmes nozīmi. Sarunas mērķis bija stiprināt izglītojamo izpratni par emocionāli, sociāli un tiesiski atbildīgas uzvedības nozīmi cilvēka un sabiedrības dzīvē. Nodarbību vadīja skolas atbalsta speciālisti Read More …