Radiomezgla reklāmas saukļi: “Veselīga dzīvesveida kampaņa!”

Skolā notiek un turpināsies līdz 13.03.2020. atkarību izraisošo vielu profilaktiskā skolas darba plāna ietvaros radiomezgla reklāmas saukļi: “Veselīga dzīvesveida kampaņa!” Kampaņas mērķis: preventīvi pilnveidot skolēnu domāšanas procesus par veselīgu dzīves veidu brīvu no atkarībām.

Dalībnieki: brīvprātīgie 1.-12.klašu skolēni.

Aktivitāte: skolēni brīvajā laikā izdomā īsu saukli, vai dzejolīti par veselīgu dzīvesveidu un nolasa to citiem skolas radiomezglā.

Patlaban visaktīvāk “Veselīga dzīvesveida kampaņā” iesaistījušās 6.b klases meitenes Sintija Lilu Gauja un Irbe Adele Mince.  Sintija saka:” Es domāju, ka aktuāla ir skolēnu pīpēšana. Man tas nepatīk!  Es gribu kaut ko mainīt un aicināt citus mainīties.” Irbe saka:” Es piedalos kampaņā, jo gribu paust savas domas. Manuprāt, daudzi jaunieši īsti neapzinās – foršāk ir iet ārā, nodarboties ar sportu. Es gribu, lai viņi saprot, ka vairāk veselībai var iegūt sportojot, nekā pīpējot.” Abas meitenes secina, ka grūtāk, bet stilīgāk ir pateikt “nē”, nekā sekot pīpētājiem!

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties! Sīkāka informācija pie skolēnu līdzpārvaldes, S.Lapiņas-Kupčas, I.Bēmeres.

Veselības ministrijas ieteikumi koronavīrusa Covid – 19 izplatības ierobežošanai

Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir lēmusi paplašināt koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 ierobežojošos pasākumus, nosakot papildu valstis un teritorijas, no kurām atgriežoties, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi.

Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bijis ceļojumā kādā no koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 skartajām valstīm vai teritorijām:

bērnam neapmeklēt izglītības iestādi,
vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu un sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma,
ja minētajā laika periodā pēc 14 dienām akūtas augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi bērnam nav parādījušies, viņš var apmeklēt izglītības iestādi ar ģimenes ārsta izziņu,
ja bērnam simptomi parādās, nekavējoties jāzvana 113 un jāinformē ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu.

Aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā: www.spkc.gov.lv