23.februārī 8.c klasē notika informatīvi izglītojoša un motivējoša saruna par to, kas ir vardarbība mūsu vidē, kāpēc tā rodas, kā to novērst. Diskutējām par vardarbības cēloņiem, pazīmēm, empātijas un labestīgas attieksmes nozīmi. Sarunas mērķis bija stiprināt izglītojamo izpratni par emocionāli, sociāli un tiesiski atbildīgas uzvedības nozīmi cilvēka un sabiedrības dzīvē. Nodarbību vadīja skolas atbalsta speciālisti sadarbībā ar pašvaldības nepilngadīgo lietu speciālisti Sintiju Jurjāni. Skolēni atzīst, ka svarīgi ir tikt galā ar emocijām, izrunāties, iejusties otra cilvēka situācijā. Tas varētu palīdzēt.