Skolēnu aktivitātes

16. februarī dabaszinību stundā 5.b klase darbojās praktiski. Noskaidroja,ka elektriskā strāva plūst tikai pa noslēgtu elektrisko ķēdi un darbina elektroierīces. Kad spuldzīte spīd,tad visiem liels prieks !

Skolotāja D.Skujevska 

8.februāri 3.a un 3.b klases skolēni matemātikas stundā darbojās ķīmijas laboratorijā. 

Kur skolēni apguva tilpumu mērus, tilpuma mēru aprēķināšanu. Secināja, ka matemātika ļoti noder dabas zinībās. 

Dažādus eksperimentus parādīja skolotāja A. Ozoliņa.

Skolotāja Ilona Kūkuma