Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekta PUMPURS ietvaros, 15.aprīlī 10.klase piedalījās āra saliedēšanās nodarbībā “Pilsētorientēšanās pārgājiens pa Baldonei”. Pēc attēliem un āķīgiem jautājumiem skolēni meklēja noteiktus punktus, vides objektus. Sportiski aktīvā gaisotnē skolēni iepazina viens otru, plānojot labāko stratēģiju un sasniedzot noteikto mērķi. Skolēni nonāca līdz atziņai, ka izprotot katra komandas dalībnieka viedokli rezultāts ir vieglāk sasniedzams.