Mobings. Skolotāju un vecāku loma prevencijā un novēršanā

Labdien! 
Vecākiem un skolotājiem ir būtiska loma bērnu attīstībā, mobinga prevencijā un novēršanā. Sociālā projekta #Neklusē ietvaros rīkojām sarunas par vecāku, skolotāju lomu sākumskolā, kā arī pusaudžu vecumposmā. Sarunu ieraksti ar RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnikas ārstiem-psihoterapeitiem Lauru Valaini un Ernestu Pūliņu-Cini ir pieejami ikvienam: – sākumskolas vecumposms: facebookyoutube– pusaudžu vecumposms: facebookyoutube. Novērtēsim, ja dalīsieties ar atgriezenisko saiti, rakstot mums marika@nekluse.lv vai sociālajos tīklos, kā arī dalīsieties ar šiem sarunu ierakstiem ar citiem vecākiem, skolotājiem. Uzzināt vairāk par skolām pieejamajiem rīkiem mobinga mazināšanai un atbalstīt Neklusē varat: nekluse.lv 

Vecāki un skolotāji! 

Aicinām Jūs 27.oktobrī plkst. 19.00 pievienoties sociālā projekta Neklusē sarunā ar psihoterapeitu Ernestu Pūliņu-Cini par sākumskolas vecumposmu. Runāsim par vecumposmam raksturīgo, vecāku un skolotāju lomu gan bērna prasmju attīstīšanā, gan mobinga atpazīšanā un novēršanā. Pievienojieties sarunai Neklusē Facebook: https://fb.me/e/5MOo8iXLO 

Neklusē

Aicinām Jūs piedalīties sociālā projekta Neklusē sarunā par mobingu pamatskolā un vidusskolā. Sociālā projekta “Neklusē” līdzautore Marika Andžāne sarunāsies ar RSU psihosomatikas klīnikas psihoterapeiti Lauru Valaini par vecumposmu atšķirībām, vecāku un skolotāju lomu mobinga preventīvā novēršanā, kā arī praktiskiem ieteikumiem, ko darīt vecākam, ja bērns ir iesaistīts mobingā, un ko darīt skolotājam, ja klasē ir mobings.


Pievienojieties un uzdodiet savu jautājumu 21.oktobrī plkst.19.00 Facebook: https://fb.me/e/1JjXwAe8B

Karjeras nedēļa 2021

Ikgadējais pasākums karjeras izglītībā ir aizritējis. Šogad Karjeras nedēļa visā Latvijā norisinājās laikā no 11. līdz 15.oktobrim.

Lai gan šogad Karjeras nedēļa tika veltīta IKT nozares iepazīšanai, Baldones vidusskolas skolēniem tās laikā bija iespēja tikties un gūt priekšstatu par sekojošām profesijām: elektroinženieris, farmaceits, jurists, uzņēmuma vadītājs, ugunsdzēsējs – glābējs, influenceris – digitālā satura veidotājs, mākslas kurators, pasizaugsmes treneris, IT speciālists, mūziķis, A/S “Latvijas valsts meži” ģeotelpisko risinājumu izstrādātājs, sociālais darbinieks, profesionāls sportists, pārtikas tehnologs, ārsts. Skolēnus ar iepriekšminētajām profesijām iepazīstināja bijušie skolas absolventi, skolēnu vecāki, baldonieši. Tika uzklausīti pieredzes stāsti par iepriekšminēto profesiju pārstāvju ikdienu, izglītības nozīmi ceļā uz karjeras izvēli un darba pasauli.

Karjeras nedēļa ir pagājusi. Tavai karjerai Facebook lapā joprojām ir iespējams noskatīties Valsts izglītības attīstības aģentūras organizēto diskusiju vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?” un diskusiju skolēniem“Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?”.

Paldies par atsaucību, ieguldīto darbu un laiku visiem, kas iesaistījās karjeras nedēļas pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

15. oktobris – Valsts valodas diena

Dzejnieks Māris Čaklais rakstīja, ka “uz zemeslodes, zem saules mūs trīsarpus miljardu. Tajos latviešu pusotra miljona tikai.” Tāpēc svinēsim svētkus savai latviešu valodai!

Šodien – Valsts valodas diena. Baldones vidusskola to aicina atzīmēt kā dienu bez barbarismiem, žargoniem un nevajadzīgas angļu, krievu valodas vārdu izmantošanas mūsu sarunvalodā. Nepiesārņosim savu valodu, bet saudzēsim un leposimies ar to!

Marianna, 7.b klase