Motivatori 6.c

Programmas MOT ietvaros, Emīlija Voroņina no 8.b un Roberta Vītoliņa no 8.c, piedalījās Jauno motivātoru mācībās. Jaunie motivātori ir 8. klašu drosmīgākie jaunieši, kuri paši piesakās kļūt par treneri jaunāko klašu skolēniem. Tie ir jaunieši, kas ir gatavi paši radīt pārmaiņas un padarīt pasauli kaut par kripatiņu drosmīgāku un iekļaujošāku. 7.februārī notika pirmā nodarbība 6.c Read More …

Baldones vidusskola aicina atbalstīt akciju “Skolas par uzvaru”

Aicinām līdz 15. februārim ziedot Ukrainas vienībām, kā Azov, Legion-V un Karpatskij Sič, kur plecu pie pleca ar Ukrainas karavīriem atrodas medmāsa no Latvijas Sarmīte Cīrule. Iesaistīšanās šajā akcijā ir brīvprātīga, un, ja ir vēlme to darīt, tad: 1. – 3. klašu skolēni ziedojumus var nodot klašu audzinātājiem; 4. – 12. klašu skolēni ziedojumus var Read More …

Barikāžu atceres pasākums

1991.gada barikāžu atceres pasākumu ietvaros Baldones vidusskolā 22. janvārī bija ieradies 1991. gada Barikāžu muzeobuss. Tas ir mobils muzejs, kas ļāva skolēniem apgūt prasmes darbā ar dažādiem avotiem, savienojot informāciju no mācību grāmatām, vecāku stāstījuma, barikāžu laikabiedru atmiņām, veidojot izpratni par vēstures daudzveidīgās interpretācijas cēloņiem un nozīmi. Šajā muzeobusā 5. – 12. klases skolēniem bija Read More …

Viktorīna “Barikāžu laiks”

Piektdien, 19.janvārī, Baldones vidusskolas pašpārvalde organizēja tematisku viktorīnu 6.-12.klases skolēniem “Barikāžu laiks”. Šī pasākuma mērķis bija 1991. gada janvāra notikumu apzināšana un atcere, aicinot klašu grupas iesaistīties emocionāli spraigā un saliedējošā erudīcijas spēlē. Jāatzīst, skolēni bija ļoti labi sagatavojušies, jo, lai noteiktu uzvarētāju abās klašu grupās (6.-9. un 10.-12.), bija nepieciešams uzdot vairākus papildjautājumus. Pateicamies Read More …

3X3 sacensības basketbolā

15. janvārī skolā notika 3×3 sacensības basketbolā. Sacensībās piedalījās skolēni 4.,5.klašu grupā, 6.,7.klašu grupā, 8.,9.klašu grupā un 11.,12 klašu grupā. Piedalījās arī skolēnu vecāku un skolotāju komandas. Sacensību dalībnieki ne tikai cīnījās laukumā, bet arī tiesāja citu komandu spēles un ievēroja godīgas spēles principu attieksmē pret sevi, komandas dalībniekiem, pretiniekiem un tiesnešiem. Uzvarētāju komandas ir Read More …

“EJAM ĀRĀ!?”

12.janvārī 6.b klase turpināja dalību  labbūtības programmā “Ejam ārā!? “ Programmas mērķis ir mācīt skolēnus iepazīt savas emocijas, mācīties pārvarēt stresu, stiprināt izpratnes, cieņas un empātijas veidošanos pret citiem cilvēkiem.

Preventīva nodarbība

11. janvāri 8.c, 9.a, 9.c klasēs notika preventīva nodarbība ar mērķi padziļināt izglītojamo izpratni par atkarību izraisošo vielu un procesu riskiem, kā arī akcentēt tiesiski un sociāli drošas uzvedības nozīmi cilvēka dzīvē. Nodarbību vadīja skolas atbalsta speciālisti sadarbībā ar pašvaldības nepilngadīgo lietu speciālisti Sintiju Jurjāni.