MOT projekts

12.04.2024. notika MOT nodarbības 9.a, 9.b. 9.c klasēs brīvprātīgā trenera Kaspara Priedes vadībā. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas.

Skolēni saka, ka runāja par savstarpējām attiecībām. Skolēni atzīst, ka nevar veidot priekšstatus par otru cilvēku tikai pēc ārējām pazīmēm – apģērba, naudas daudzuma, atzīmēm u.c.. Vissvarīgāko par cilvēku var atklāt tikai esot kopējā saskarsmē.