MOT

Turpinām dalību biedrības MOT programmā skolēniem dzīvotprasmes apguvei.

MOT brīvprātīgās treneres Kristīnes Suhanovas vadībā 22.aprīlī 7.a klasei  notika MOT nodarbības.

7.a klases skolēni atzīt, ka MOT nodarbībās runātais palīdz vairāk saprast savas vēlmes un uzzināt vairāk par citiem klases biedriem. Šodien nodarbībā ceļā uz problēmas risinājumu skolēni, izspēlējot lomu spēli, mācoties klausīties divās pašvērtējuma balsīs. Viena, kas iedvesmo un uzmundrina. Otra, kas kritizē un noniecina. Skolēni saka, ka tā balss, kas kritizē runā tik skaļi un pārliecinoši, ka gribot negribot tai notic. Lai spētu noticēt labajam sevī, vajag lielu drosmi.