MOT

Turpinām biedrības MOT programmu vidusskolēniem dzīvotprasmes apguvei. Programmas MOT mērķis ir veidot stipru jaunatni.

Brīvprātīgo treneru Kristīnes Vilcānes un Andra Vilcāna vadībā 15.maijā 10.klase devās MOT pārgājienā pa Baldones Stāstu takām. Ieejot takās, jaunieši izvirzīja mērķi – labāk viens otru iepazīt, saliedēties un gūt prieku. Jaunieši atzīst, ka pārgājiens bija fantastisks, mērķis īstenots. “Noķērām” kopā būšanas sajūtu un vienotības prieku. Tā sajūta ir kaut kas ĪPAŠS, kad visiem ir labi un priecīgi.