Nāc mācīties klātienē!

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolas 10. klasē 2023./24.m.g. Katru darbdienu skolas lietvedībā no 9.00 līdz 14.00. Iesniedzamie dokumenti (klātienē): direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga; informācijas lapa (skolas veidlapa); personu apliecinoša dokumenta kopija (dzimšanas apliecība), uzrādot oriģinālu; medicīniskā karte 026/u; apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas, uzrādot oriģinālus; aizgādību apliecinoša dokumenta (ja tāds Read More …

Popgrupa “Dadzītis”

Baldones vidusskolas 2.klašu popgrupa “Dadzītis” ieguva godpilno 2.vietu un skatītāju simpātiju balvu XIV Latvijas mūsdienu estrādes un akadēmisko vokālistu konkursā “Kandava uzdod toni 2023”! Bērni guva vērtīgu pieredzi un priekpilnas emocijas! Sagatavoja skolotāja Lāsma Uzrauga.

Skolas soma

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi 1. semestrī. 1. klases • Smilšu kino un smilšu aplikāciju attālinātā nodarbība “Apkārt pasaulei” • Latviešu animācijas filma “Zelta Ziema” • Spēlfilma “Ziemassvētki džungļos” 2. klases • Smilšu kino un smilšu aplikāciju attālinātā nodarbība “Apkārt pasaulei” • Spēlfilma “Ziemassvētki džungļos” 3. klases • Smilšu kino un smilšu aplikāciju attālinātā nodarbība Read More …

Eiropas Savienības Erasmus+

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA122 projekts Nr. 2021-2-LV01-KA122-SCH-000041784 ietvaros Baldones vidusskolas sešu pedagogu grupa no 28.10.2022. līdz 06.11.2022., četru pedagogu grupa no 24.04.2023. līdz 03.05.2023.piedalījās apmācībās Antālijas pilsētā Turcijā, apgūstot kursu  “Sargāsim mūsu dabu, sargāsim mūsu nākotni”. Pirms un pēc braucien regulāri notika projekta vadības komandas tikšanās, lai plānotu, realizētu un izvērtētu aktivitātes. Kursu laikā Read More …

31. maijs mācību gada noslēgums

1. – 3. klase Plkst. 9.00 – Klases stunda Plkst. 10.00 – Pusdienas Plkst. 11.00 – Svinīgā līnija 4. – 6. klase Plkst. 9.00 – Klases stunda Plkst. 10.00 – Svinīgā līnija Plkst. 11.00 – Pusdienas 7., 8., 10., 11. klase Plkst. 9.00 – Svinīgā līnija Plkst. 10.00 – Klases stunda Plkst. 11.00 – Pusdienas

Starptautiskās lasītprasmes novērtēšanas pētījums

2021. gada rudenī Baldones vsk. 5.a klase tika izvēlēta dalībai starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā. Pētījums ir ļoti apjomīgs un aptver 56 valstis. No Latvijas piedalījās 156 skolas. Nupat maijā saņēmām pētījuma rezultātus, kuri mūs iepriecināja. 156 Latvijas skolu vidū Baldones vsk. ar 541 punktu ieņem 61.-65. vietu. Salīdzināšanai daži skaitļi: Latvijas skola nr.1 saņēma 593 Read More …