48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

22. maijā Latvijas Universitātē notika Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference. Tajā piedalījās mūsu skolas 12. klases skolēni Solvita Birīte un Jānis Rībens. Solvita stenda referātā prezentēja darbu “Seksuālā vardarbība pret jaunietēm Ķekavas novadā vidusskolas posmā” (darba vadītāja sk. Sanita Mežiniece) un ieguva 3. pakāpes goda rakstu. Jānis stenda referātā prezentēja darbu “Ķekavas Read More …

Skolu reitings 2023

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā 2023 pilsētu vidusskolu grupā Baldones vidusskola kopvērtējumā 8. vietā! Sociālo zinātņu eksāmenā – 1. vieta grupā! Latviešu valodas eksāmenā – 5. vieta Latvijā no 147 skolām! Lepojamies ar savu skolu! https://www.konkurss.lv/da_eks/https://www.konkurss.lv/da_eks/

Valsts 47. ZPD konference

31. martā Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posmā (valsts ZPD konference) piedalījās divas Baldones vidusskolas skolnieces – Evelīna Voroņina un Sintija Elizabete Imanta (skolotāja Baiba Kaļķe). Sintija Elizabete Imanta ieguva 1.pakāpi. Evelīna Voroņina ieguva LU speciālbalvu. Apsveicam!

Mēs lepojamies!

Mācību priekšmetu olimpiādēs novadu (Ķekavas, Mārupes, Salaspils, Olaines novadu apvienības) posmā: Latviešu valodā Anna Vanaga 9. klase 1. vieta skolotāja Dz. Knohenfelde (izvirzīta uz valsti). Marianna Laime-Babre 8. klase 2.vieta skolotāja Dz. Knohenfelde. Adele Balode 9. klase 3.vieta skolotāja Dz. Knohenfelde. Keitija Kriškovska 9. klase atzinība skolotāja R. Markova. Angļu valodā Marks Kušners 12. klase Read More …

Skatuves runas konkurss

25. novembrī Ķekavas vidusskolā notika Ķekavas novada skatuves runas konkurss angļu valodā vidusskolēniem. Šī gada konkursa tēma bija “Health Sciences- Opportunities and Challenges in the 21st Century”. Šajā konkursā Baldones vidusskolu spoži pārstāvēja trīs skolnieces, nodemonstrējot lieliskas uzstāšanās un angļu valodas runas prasmes.  Meitenes runāja par tādām tēmām kā diabēts un tā riska faktori, skolēnu Read More …