Mēs lepojamies!

Mācību priekšmetu olimpiādēs novadu (Ķekavas, Mārupes, Salaspils, Olaines novadu apvienības) posmā:

Latviešu valodā

Anna Vanaga 9. klase 1. vieta skolotāja Dz. Knohenfelde (izvirzīta uz valsti).

Marianna Laime-Babre 8. klase 2.vieta skolotāja Dz. Knohenfelde.

Adele Balode 9. klase 3.vieta skolotāja Dz. Knohenfelde.

Keitija Kriškovska 9. klase atzinība skolotāja R. Markova.

Angļu valodā

Marks Kušners 12. klase 1. vieta skolotāja J.Babre-Laime.

Matemātikā

Lauma Mieriņa 6. klase 1. vieta skolotāja V. Fogele.

Aleksis Jēkabsons 10. klase 3. vieta skolotāja I. Karse.

Adrians Strūve 7. klase 3. vieta skolotāja I. Karse.

Valts Vilcāns 7. klase atzinība skolotāja I. Karse.

Vēsturē

Madara Raižģe 9. klase atzinība skolotājs A. Karelsons.

Zinātniskās pētniecības darbu 47. konferencē :

Sintija Elizabete Imanta 12. klase 1. pakāpe reģionā un 1. pakāpe valstī skolotāja B. Kaļķe.

Evelīna Voroņina 12. klase 1. pakāpe reģionā un LU speciālbalva skolotāja B. Kaļķe

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem!