“EJAM ĀRĀ!?”

3.aprīlī 6.b klase turpināja dalību  labbūtības programmā “Ejam ārā!? “ Programmas mērķis ir mācīt skolēnus iepazīt savas emocijas, mācīties pārvarēt stresu, stiprināt izpratnes, cieņas un empātijas veidošanos pret citiem cilvēkiem.

Skolēni stāsta, ka runājuši par emociju līdzību ar krāsām. Ar krāsaino smilšu palīdzību veidoja savu personīgo un klases kolektīva sajūtu kokteili. 6.b klase secina, ka katram bija pilnīgi citas krāsas. Tas skolēniem labāk ļāva saprast mūsu pasaules uztveres dažādību. Skolēni diskutēja par aktivitātēm, ko paši var darīt, lai uzlabotu klases vidi. Skolēni atzīst, ka teikt labus vārdus viens otram ir iespējami.

Tāpat skolēni piedalījās aktivitātēs, kas mācīja uztvert citādu, iepriekš nedzirdētu viedokli par sevi. Skolēni atzīst, ka šoreiz tas bija jautri, bet nezin kā tas būtu citā situācijā.