Skolēni

2019./20. mācību gadā Baldones vidusskolā I semestrī mācības ir uzsākuši 547 skolēni.

 

Absolventi