Skolēni

2020./21. mācību gadā Baldones vidusskolā I semestrī mācības ir uzsākuši 561 skolēns

 

Absolventi