Skolēni

2021./22. mācību gadā Baldones vidusskolā I semestrī mācības ir uzsākuši 602 skolēni

 

Absolventi