Skolēni

2018./2019. mācību gadā Baldones vidusskolā I semestrī mācības ir uzsākuši 560 skolēni.

 

Absolventi