Centra “Dardeze” apmeklējums

27.februārī 2.b klase apmeklēja centru “Dardedze”.

Kur ar Džimbas palīdzību  ieguva zināšanas par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem.

Bērniem, kuriem ir atbilstošas zināšanas par savu ķermeni un to kā rīkoties nedrošās situācijās,

ir daudz mazāka iespēja kļūt par vardarbības upuriem.

Skolotājas S. Davidova, A.Sakne, I.Kūkuma