Drošības stunda

14.novembrī 2.b klasē viesojās Ķekavas reģionālās policijas nepilngadīgo lietu galvenā inspektore Sintija Jurjāne. Inspektore skolēniem pastāstīja par drošību un empātiju savstarpējās attiecībās. Runājām par to, kāpēc ņirgāšanās nav pieļaujama. Mācījāmies pateikt viens otram labos vārdus un izprast draudzīgus paņēmienus konfliktu un nesaskaņu risināšanā.