Erasmus+ projekta “Saglabājam dabu izglītojot” noslēguma mobilitāte Rumānijā

No Baldones vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus+ projekta Nr.2020-1-PL01-KA229-082301_4 ”Save the Nature through Education” (SNE) (“Saglabājam dabu izglītojot”) noslēguma īstermiņa mācību mobilitātē piedalījās divi skolas pedagogi: Sanita Mežiniece un Vineta Fogele un četri skolēni: Dārta Sarmule, Emīlija Voroņina, Olivers Stašuļonoks un Kristiāns Nosovs. Mobilitāte notika no 12.03.2023. līdz 18.03.2023. Pirms mobilitātes Baldones vidusskolas skolēni sagatavoja prezentācijas par Latvijas aizsargājamajiem augiem un dzīvniekiem, nacionālajiem parkiem un dabas rezervātiem. Mobilitātes laikā notika projekta koordinatoru sapulce, kurā vienojāmies par projekta rezultātu apkošanu, izplatīšanu, kā arī noslēguma atskaites saturu. Būtiski atzīmēt, ka gan skolēni, gan arī skolotāji uzlaboja savas komunikācijas, prezentēšanas un svešvalodu lietošanas prasmes, kā arī iepazina tuvāk rumāņu kultūru un tradīcijas. Visi projekta dalībnieki apmeklēja dabas muzeju, vēstures muzeju, rotaļlietu muzeju, kā arī piedalījās dabaszinātņu eksperimentos, kuru laikā skolēni varēja izmēģināt, kā ir gulēt uz naglu gultas un redzēt elektrības pārsteidzošo spēku. Skolēni pozitīvi novērtē iespēju piedalīties Erasmus+ projektā, jo tiek iegūti jauni draugi un iepazītas citas kultūras. Sanita Mežiniece, Baldones vidusskolas Erasmus+ projektu koordinatore Erasmus+ Latvija Save the Nature through Education