Resursi

Četrpadsmit nozaru un nozaru sektoru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras.
Euroguidance izdevumi skolēniem.
European Summit on Developing the Career Workforce of the Future (2014).
Infografikas karjeras plānošanai.
Izglītība Latvijā.
Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu. Praktiski piemēri no visas Eiropas (2011) (99. – 182.lpp).
Mans bērns izvēlas karjeru (2010), Rīga, VIAA, 140 lpp.
Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem.
Nacionālā izglītības iespēju datubāze.
Profesiju klasifikators.
Profesiju pasaule.
RTU karjeras konsultāciju centrs.