Karjeras nedēļa 2021

Ikgadējais pasākums karjeras izglītībā ir aizritējis. Šogad Karjeras nedēļa visā Latvijā norisinājās laikā no 11. līdz 15.oktobrim.

Lai gan šogad Karjeras nedēļa tika veltīta IKT nozares iepazīšanai, Baldones vidusskolas skolēniem tās laikā bija iespēja tikties un gūt priekšstatu par sekojošām profesijām: elektroinženieris, farmaceits, jurists, uzņēmuma vadītājs, ugunsdzēsējs – glābējs, influenceris – digitālā satura veidotājs, mākslas kurators, pasizaugsmes treneris, IT speciālists, mūziķis, A/S “Latvijas valsts meži” ģeotelpisko risinājumu izstrādātājs, sociālais darbinieks, profesionāls sportists, pārtikas tehnologs, ārsts. Skolēnus ar iepriekšminētajām profesijām iepazīstināja bijušie skolas absolventi, skolēnu vecāki, baldonieši. Tika uzklausīti pieredzes stāsti par iepriekšminēto profesiju pārstāvju ikdienu, izglītības nozīmi ceļā uz karjeras izvēli un darba pasauli.

Karjeras nedēļa ir pagājusi. Tavai karjerai Facebook lapā joprojām ir iespējams noskatīties Valsts izglītības attīstības aģentūras organizēto diskusiju vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?” un diskusiju skolēniem“Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?”.

Paldies par atsaucību, ieguldīto darbu un laiku visiem, kas iesaistījās karjeras nedēļas pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Ēnu diena

Ilgi gaidītā Ēnu diena atkal ir ātri pagājusi. Palikušas emocijas, jauni iespaidi un, cerams, nedaudz vairāk izpratnes par sevi un nākotnes nodarbošanos.

Liels prieks, ka ar katru gadu aizvien vairāk skolēnu izvēlas ēnot Baldones pašvaldības un vietējo uzņēmumu darbiniekus. Vispieprasītākās, kā katru gadu, bija pašvaldības policijas un autoservisa (SIA „Nērings”) darbinieku profesijas. Tika ēnotas arī psihologa un fizioterapeita profesiju pārstāves.

Šajā gadā bija negaidīti daudz potenciālo skolotāju un bērnudārza audzinātāju, kas liecina, ka aug jauna pedagogu paaudze.

Ļoti vērtīgs vienmēr bijis mūsu skolēnu vecāku atbalsts un pretimnākšana, veltot laiku un enerģiju ne tikai saviem, bet visas skolas bērniem un jauniešiem. Tā dizainera profesijas noslēpumos ļāva ielūkoties bērnu pēcpusdienas centra „Baltais ērglis” darbiniece Rūta Štrausa. Savukārt iepazīties ar sabiedriskā ēdinātāja profesiju deva iespēju vietējie uzņēmēji – „Burgers 66” īpašnieki – Aizupiešu ģimene.

Ar SIA Rimi Latvia pārtikas ražošanas tehnologa vispusīgo un radošo profesiju vairākas skolnieces varēja iepazīties, pateicoties Intai Stepčenko. Tīna  Grostiņa 2.c klases skolēnus iepazīstināja ar elektriķa profesiju, un bērni uzzināja daudz noderīga arī par elektrodrošību. Ar būvuzrauga Didža Dumbra profesiju iepazinās Artūrs Dumbris.

Pateicoties Jānim Kupčam, skolēni varēja ēnot jūras biologa un ķīmiķa profesiju Hidroekoloģijas institūtā.

Minēti vien daži no vecākiem un profesijām, kuras ēnoja mūsu skolēni. Tāpat tika ēnoti arī Saeimas deputāti, veterinārārsti un daudzi citi interesantu profesiju pārstāvji, tāpēc sakām lielu PALDIES visiem, kuri piedalījās Ēnu dienā.

Pieredzētais tiek pārrunāts skolas gaiteņos, prezentēts klases, sociālo zinību un ekonomikas stundās, un ir gandarījums, ka ar katru gadu skolēni spēj pieņemt patstāvīgākus lēmumus par piedalīšanos Ēnu dienā.

Prieks arī par skolēniem, kuri šajā dienā par prioritāti izvirzīja turpināt mācības skolā.
Inese Grīnvalde

Profesiju dienas

AS „Grindeks” aicina 9.-12. klašu skolēnus iepazīt profesijas, kas saistītas ar zāļu ražošanu. Uzņēmums jauniešiem piedāvā pavadīt vienu darba dienu kopā ar izvēlētās jomas speciālistu. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar sekojošām profesijām:

  • ķīmiķis,
  • ķīmijas tehniķis-analītiķis,
  • ķīmiķis-analītiķis,
  • mikrobiologs,
  • ražošanas farmaceits,
  • reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists,
  • ražošanas farmaceits,
  • farmācijas tehnologs,
  • farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators,
  • reaktora operators.

„Profesijas dienu” ietvaros skolēniem būs iespēja piedzīvot praksē farmācijas nozares profesionāļu ikdienu, iejusties izvēlētās profesijas specifikā un saņemt atbildes no nozares speciālistiem uz interesējošiem jautājumiem gan par farmācijas nozari kopumā, gan par darba ikdienu farmācijas uzņēmumā, gan arī par karjeras iespējām. AS „Grindeks” profesionāļu vadībā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādiem uzņēmuma ražošanas iecirkņiem, praktiski darbosies laboratorijās un gūs jaunu pieredzi, kas noderēs savas profesijas un studiju virziena izvēlē.

Lai pieteiktos „Profesiju dienām”, skolēniem jāsūta pieteikums un motivācijas vēstule uz profesiju.dienas@grindeks.lv. Motivācijas vēstulē obligāti jābūt norādītai skolai un klasei, jābūt norādītam kontakttālrunim un e-pastam, kā arī jāatbild uz jautājumiem – kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt „Grindeks” un kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija?