Labbūtības ceļakarte

No 26. līdz 28. augustam Baldones vidusskolas pašpārvaldes pārstāvji ar koordinatori S. Lapiņu-Kupču devušies uz apmācībām Jelgavā. Šodien mācīsimies veidot “Labbūtības ceļakarti” projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projektu organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

no images were found