Muzejnodarbība “KĀ DZĪVOJA PIRMS SIMTS GADIEM: fotogrāfijas stāsta”

26. februārī, mēs, 8.b klase,  projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros,  devāmies uz Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Ierodoties muzejā mūs sagaidīja jauka gide, kura vadīja nodarbību. Nodarbības sākumā mēs iepazināmies ar senām fotogrāfijām, kā arī redzējām pasaules pirmo fotogrāfiju. Mēs uzzinājām daudz dažādu interesantu faktu par fotogrāfēšanos un fotogrāfijām, vēlāk mums bija grupu darbs saistībā ar fotogrāfijām. Grupu darbs bija ārkārtīgi interesants, proti, mums bija dotas senas fotogrāfijas, kurās tika attēlotas dažādas darbības, procesi. Mums fotogrāfijas bija jāsarindo pareizā secībā, kā arī tām jāpieliek pareizais apraksts. Kad komandas savu darbu bija beigušas, tām bija jāpastāsta, kādas darbības tika attēlotas fotogrāfijās un jāpastāsta, kādas ir atšķirības ražošanas procesos mūsdienās un minētajos laikos. Kopumā visai klasei patika, mums bija iespēja sadarboties un pavadīt laiku kopā.

Dārta Plūme

no images were found