Narkotisko un psihotropo vielu kontroles reids Baldones vidusskolā

23.03.2023. Baldones vidusskolā sadarbībā ar Valsts policiju un Ķekavas reģionālo policiju notika iepriekš plānots narkotisko un psihotropo vielu kontroles reids, izmantojot kinologu apmācītus suņus. Reida iniciators – Baldones vidusskola. Reida mērķis – preventīvi diagnosticēt narkotisko un psihotropo vielu iespējamo uzglabāšanu, lietošanu, izplatīšanu Baldones vidusskolā.

Reida laikā Baldones vidusskolā nav konstatētas aizdomas par narkotisko vielu klātbūtni izglītojamo vidē.

Atsevišķiem izglītojamajiem ir konstatēta saltu, elektronisko cigarešu klātbūtne. Ir notikusi skolas sociālās pedagoģes I.Bēmeres telefoniska saziņa ar konkrēto izglītojamo vecākiem. Iesaistītās institūcijas un skola turpinās veikt preventīvās un tiesiskās darbības likumā noteiktā kārtībā.

Paužam gandarījumu par skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku sapratni reida laikā.

Izsakām pateicību Valsts policijas Baložu iecirkņa inspektoriem un kinologiem, Ķekavas reģionālās policijas inspektoriem par sadarbību.