”Save the Nature through Education”

Baldones vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-PL01-KA229-082301_4 ”Save the Nature through Education” otrajā mobilitātē piedalījās divi skolotāji un četri skolēni. Mobilitāte notika no 26.03.2022. līdz 02.04.2022.. Skolēni mācību mobilitātes laikā, piedalījās radošajās darbnīcās, zīmēja, domājot par ūdens nozīmi mūsu dzīvē. Pētīja globālās sasilšanas ietekmi uz zemeslodi, kā arī uzlaboja savas komunikācijas un svešvalodu lietošanas prasmes. Piedalījās mācību ekskursijās, uzzinot, kādas funkcijas veic hidroelektrostacijas, kā notiek zivju sugu saglabāšana un dabai saudzīga zvejošana. Apmeklēja Artas Arheoloģijas muzeju un Artas universitāti, kur piedalījās lekcijās par apūdeņošanas nozīmi ilgtspējīgai attīstībai.