Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Baldones vidusskola turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
Mērķis
Savlaicīgi identificēt 5.-12.klašu izglītojamos ar iespējamu risku pārtraukt mācības un
nokļūt sabiedrības atstumtības riska zonā.
Sniegt 5.-12.klašu izglītojamajiem personalizētu konsultatīvu atbalstu izglītības ieguves
procesā.
Projekta koordinatore – sociālā pedagoģe Ilona Bēmere

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image-1.png

2022.gada 8.aprīlī 10.klase piedalījās ESF pilnībā finansētajā projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jauniešu NVO iniciatīvas “Piedzīvojumu gars” kolektīva saliedēšanās pasākumā devās pārgājienā pa Baldones pļavām un mežiem. Skolēniem pārgājiena laikā pašiem bija jāplāno maršruts pa kuru doties, līdz ar to skolēniem bija jāvienojas par to, kurš uzņemsies vadību, kopumā vadību uzņēmās vairāki skolēni, līdz ar to pārgājiena maršruts iznāca interesants un aizraujošs. Pārgājiena laikā tika būvēti tilti, lai tiktu pāri grāvjiem, dažiem skolēniem arī sanāca iekrist ledaini aukstā ūdeni. Kā jau šī pārgājiena mērķis bija saliedēties, tad izmirkušajiem skolēniem tika sameklētas sausas drēbes. Pārgājiena laikā arī kūrām ugunskuru un cepām desas, pavadījām laiku sarunās.

10. klases skolēni