Roku laušanās sacensības

“Lāča ķepa 2022”

Ja esi 1.-12.kl. skolēns, tad pārbaudi savu spēku un piesakies!

Pieteikšanās 11. novembrī pec 3. stundas 11.00-11.30.

Sacensības 11. novembrī 4., 5. stundas laikā pirmā stāva vestibilā.