17.maijā Baldones vidusskolas direktore piedalījās LU rīkotajā pasākumā Zinātņu mājā. Skola tika apbalvota ar Atzinības rakstu par ieguldījumu skolēnu pētnieciskajā darbībā. No 60 skolām, kurās šogad skolēni veica pētniecisko darbu, apbalvotas tika tikai 18 vidusskolas un 4 pamatskolas. Lepojamies ar savu skolu!

Valsts izglītības satura centrs 2019.gada 8.februārī plkst.13.00 Ogres novada Kultūras centrā rīkoja tradicionālo jaunrades deju konkursu “Mēs un deja”, kurā piedalījās mūsu skolas 5.-9.klašu deju kolektīvs “Vanadziņš” ar  skolotājas Birutas Putniņas veidoto horeogrāfiju dejai  “Dedzi gaiši uguntiņa!”.

Konkursā horeogrāfi piedāvā jaunas dejas divās kategorijās – latviešu tautas deju un rotaļdeju apdares un latviešu skatuviskās dejas, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus.  Deju kolektīvi no visas Latvijas  izdejoja 41 deju.  Konkurss aizsācies 2001.gadā, un ikgadēji konkursam tiek pieteikti vairāki desmiti bērniem un skolu jaunatnei veltītu jaunu deju, kuras radījuši gan sabiedrībā pazīstami un atzinību guvuši horeogrāfi, gan deju skolotāji, kuri savu dejas prieku realizē jaunu deju radīšanā.

Deju kolektīva vadītāja Biruta Putniņa.

“Labākais darbā ar jaunatni”

Izglītības un zinātnes ministrija jau piekto reizi organizē konkursu “Labākais darbā ar jaunatni” un tā apbalvošanas ceremoniju, lai pateiktos darbā ar jaunatni iesaistītajiem par ieguldījumu jauniešu līdzdalības veicināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Šogad nomināciju kategorijā: Aktīvākais jaunatnes darbinieks 2017.-2018. gadā ieguva Baldones vsk. pedagogs-karjeras speciālists Inese Grīnvalde.

Pateicamies vecākiem!

Paldies visiem vecākiem, kuri palīdzēja iekārtot jaunos skolas kabinetus!
Īpaši paldies:
1.b klases vecākiem Ilutai Aizupietei, Ilzei un Edgaram Janemaņiem
3.a klases vecākiem Raitim Bružokam, Aleksejam Lucānam, Dzintaram Meņģelim,
Raivim Niklāvam, Dzintaram Pļavniekam, Rolandam Teležņikovam un Kaspara brālim Agrim
Krasnauskim
4.a klases vecākiem Aigaram Ausmanim, Raimondam Eglītim, Dainai un Armandam
Leveikiem, Vijai Rudzītei, Dagnijai Vildei, Guntaram Čugunovam, Ievai
Brolišai un Intai Lundai