Cīņa par brīvību dažādos laika periodos

Cīņa par brīvību dažādos laika periodos

11. klases ekskursijas iespaidi

Novembrī, kad pieminam karavīrus, kuri cīnījās un atdeva dzīvību par mūsu zemi – Latviju un mums, kad godinām un lepojamies ar Latvijas karavīriem šodien, kad atzīmēsim mūsu valsts 105. gadadienu, neliels ieskats 11. klases ekskursijā.

             Sākotnēji 11. klases skolēni apmeklēja Anatomijas muzeju, kur varēja papildināt  zināšanas par cilvēka uzbūvi, orgāniem un to funkcijām. Bija iespēja redzēt, kādas ir slimības, patoloģijas un kādas ir sekas dažādām darbībām. Muzejā šī bija saistoša interaktīva nodarbība, un var droši apgalvot, ka muzejs neatstāja vienaldzīgu nevienu.

             Pēc tam apmeklējām Latvijas Kara muzeju, kur skolēni redzēja, kāda izskatās viena no tviterkonvoja sarūpētajām mašīnām Ukrainas aizstāvjiem, kuru ukraiņi nogādāja atpakaļ Latvijā pēc intensīvām kaujām Bahmutas apkaimē. Auto vairs nav lietojams, taču dod priekšstatu par kaujām un to apstākļiem. Tālāk gida pavadībā apskatījām Ukrainas aizstāvju portretus, kur varēja redzēt gan jaunus karavīrus, kareives, gan jūras un gaisa spēku pārstāvjus, gan medicīnas personālu. Jaunieši ļoti nopietni klausījās par to, kā tiek karots, kādi ieroči tiek lietoti un kādu iespaidu tie atstāj. Bija aplūkojami dažādi priekšmeti, tai skaitā kasešu munīcijas serde. Jauniešos interesi izraisīja arī krievu drons, ko ukraiņiem bija izdevies pārtvert. Bija interesanti uzzināt, kā priekšmeti no kaujas laukiem Ukrainā nonāca muzejā, bija arī kuriozas situācijas, lai tos nogādātu Latvijā. Sevišķi aizkustinošs bija stāsts par kādu ukraiņu kapelānu (armijas mācītāju), kurš tika saņemts gūstā, spīdzināts, bet viņam izdevās atgriezties Ukrainā, un vņš ir apmeklējis arī Latviju.

            Turpat muzejā jaunieši apmeklēja arī 1. pasaules kara medicīnas izstādi – uzzināja par ievainojumiem karā, inficēšanās riskiem, ārstēšanas līdzekļiem, paņēmieniem. Viņi uzzināja arī par to, kā notiek ievainojumu ārstēšana šodien Ukrainā, arī par to, kā Latvija palīdz atgūties un ārstēt ievainotos Ukrainas aizstāvjus. Veidojās izpratne, cik būtiski ir savlaicīgi sniegt pirmo palīdzību cīnītājiem, tāpat apzinājās to, kā jārīkojas, lai samazinātu infekciju risku, un ka būtiski ir neapjukt un noteikt pareizo ievainojuma pakāpi, kā arī jāspēj rīkoties atbilstoši, lai kļūdaina, steigā pieņemta lēmuma dēļ ievainotais nekļūst par invalīdu, jo diemžēl kaujas apstākļos notiek arī tā. Jauniešus šokēja tas, ka karā Ukrainā krievu karaspēks īpaši „medī” mediķus, kad tie dodas glābt un izvest ievainotos.

             Paldies skolotājai Inesei Čipānei-Kipānei par klātbūtni un lielisko komunikāciju ar 11. klases skolēniem!

   Jaunieši saprata, ka valsts nav pašsaprotams jēdziens, ka par to ir jārūpējas, jāattīsta un jābūt gataviem arī to aizstāvēt!

  Novēlot visiem jaukus svētkus, atzīmējot Latvijas jubileju, vēlos arī atgādināt, ka mums ir jāprot novērtēt to, ka mums ir valsts un brīvība!

  Dievs, svētī Latviju!                                                              11. klases audzinātājs Arvo Karelsons