“Drosme sasveicināties”

Skolas MOT komanda aicina – PIEDALIES!

MOT pasludina septembri par “Drosme sasveicināties” mēnesi.

Galvenais mērķis – aizdomāties par sveiciena nozīmi, jo “čau” ir sākums sarunai, beigas vientulībai; sākums mīlestībai, beigas nomāktībai; sākums draudzībai, beigas naidam!

KAS JĀDARA?

Līdz 30.septembrim nofilmējiet nelielu video (līdz 2 min) par to, kā ir izdevies ienest sveicienu savā skolā, iesūties to uz ruta@mot.lv

UZVARĒTĀJKLASEI  – BALVAS!