“Latvijas skolas soma”

Latvijas svētku mēnesī 5.- 9.klases skolēniem projekta “Latvijas skolas somas” ietvaros bija iespēja klausīties koncertlekciju ,,Atmodas dziesmas”. Skolēni atzina šo koncerlekciju par pārdomātu un interesantu. Bija iespēja ieklausīties un vērot kino kadros vēsturiskus faktus. Dziedāt līdz dziesmām – U.Marhilēviča

,,Tikai tā” , I.Kalniņa ,,Virs galvas mūžīgs piena ceļš” ,bet par spēcīgāko dziesmu tika atzīta grupas Līvi ,,Dzimtā valoda”. Refleksijai bija sagatavota krustvārdu mīkla, kuru aizpildīt precīzi varēja tie, kuri bija uzmanīgi klausījušies.

9.b klases skolēnu atsauksmes pēc koncertlekcijas: “Vislabāk man patika tas, ka koncertlekcijā tika iekļautas labas dziesmas un stāstīja intetesantus vēsturiskus notikumus ar spēcīgām emocijām, kas radīja dziļāku izpratni par Latvijas vēsturi”, Liene“Ļoti svarīgs, interesants un informatīvs materiāls par trešo atmodu. Muzikālie priekšnesumi deva papildus emocijas”, Marks

“Koncertlekcija bija muzikāli bagāta, emocionāla un izzinoša, Liels paldies par iespēju to noskatīties”, Gerda