Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā 2023./2024.m. g.

1.-3. klašu skolēni mācību grāmatas saņems 1.septembrī pie savas klases audzinātāja

4.- 12. klašu skolēni nāk norādītajā dienā un laikā