Nāc mācīties klātienē!

Dokumentu pieņemšana mācībām Baldones vidusskolas 10. klasē 2023./24.m.g.

Katru darbdienu skolas lietvedībā no 9.00 līdz 14.00.

Iesniedzamie dokumenti (klātienē):

direktoram adresēts iesniegums pēc Baldones vidusskolas parauga;

informācijas lapa (skolas veidlapa);

personu apliecinoša dokumenta kopija (dzimšanas apliecība),

uzrādot oriģinālu;

medicīniskā karte 026/u;

apliecības par pamatizglītību un sekmju izrakstu kopijas,

uzrādot oriģinālus;

aizgādību apliecinoša dokumenta (ja tāds ir) kopija, uzrādot oriģinālu.

10.klases iesniegums


Izvēļņu grozi 10.-12.kl.