1. klasnieku vecāku sapulce

Baldones vidusskola aicina 1. klasnieku vecākus uz informatīvu sapulci š.g. 30.augustā plkst.18.00.

1.a-311. kab. klases audzinātāja Iveta Pelčere.

1.b -310.kab. klases audzinātāja Jogita Miklašonoka.