4.c kl. dabaszinību stunda

24.maijā 4.c klase pēdējo dabaszinību stundu šajā mācību gadā pavadīja ārpus skolas telpām. Skolēni pētīja augus pavasarī un, izmantojot dažādus dabas materiālus, veidoja gan apgūto tēmu nosaukumus, gan savus vārdus. 

Sk. D. Skujevska