Tēma “Enerģija” mājturībā un tehnoloģijās

Ekoskolas gada tēma ir “Enerģija”, līdz ar to 9. klases skolēni, attālināto mācību laikā, pētīja dažāda veida alternatīvās enerģijas veidus. Skolēni informāciju analizēja un apkopoja prezentācijās. Skolēniem bija jāizvēlas četri alternatīvās enerģijas veidi, skolēnu vidū populārākie no tiem bija saules, vēja, ģeotermālā un biomasas enerģija. Skolēni prezentācijā veica arī analīzi par to, kurš no alternatīvās enerģijas veidiem ir labākais, apkopojot tā plusus un mīnusus, un lielākoties skolēni nosprieda, ka ilgtspējīgākā ir saules un ģeotermālā enerģija.

Uzdevuma otrajā daļā skolēni veidoja vēja turbīnas maketu, kur, pašvadītā mācību veidā, bija nepieciešams pašiem meklēt informāciju par tā izgatavošanu.

Uzdevuma sasniedzamais mērķis bija veicināt skolēnos izpratni par alternatīvās enerģijas veidiem, kā to lietošana ietekmē klimatu un pasauli, kurā mēs dzīvojam, jo ik vienam ir iespēja ietekmēt klimatu.

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs R. Tenis

#CodeWeek

No 9. – 24. oktobrim notiek ES  Programmēšanas nedēļa  #CodeWeek. Tā ir dažādu valstu cilvēku iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā. Arī 4.b klase 14.oktobrī piedalījās tiešaistes nodarbībā “Animē vārdu”.

sk.Jogita

Saskaņā ar “Baldones vidusskolas preventīvu pasākumu rīcības plānu atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas risku novēršanā” 20.-21.septembrī starpdisciplināro latviešu valodas stundu ietvaros 6.b un 6.c klasē notika sociāli izzinošu nodarbību cikls skolotājas B.Kaļķes vadībā. Skolēnu uzdevums bija sadalīts vairākos sasniedzamā rezultāta etapos. Pirmajā posmā skolēni patstāvīgi gatavoja publisko runu par atkarību izraisošo vielu kaitīgajiem aspektiem, brīvi izvēloties atkarību tēmu – pret smēķēšanu, pret alkoholu, pret narkotikām. Nākamajā posmā skolēni iepazīstināja citus ar sagatavoto runu klases vidē, pilnveidojot publiskās runas prasmi. Ikviena skolēna uzdevums bija vērtēt citu sniegumu pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem,  domāt, īsajās tēmu pauzēs savstarpēji dalīties ar rosinošiem saukļiem pret atkarībām, tādējādi paužot viedokli par dzirdēto. Tēmas nozīmīguma atainojumu skolēnu runās vēroja skolas sociālā pedagoģe I.Bēmere, sarunā ar skolēniem pastiprinot vienaudžu savstarpējā atbalsta spēka nozīmi personības izaugsmes  ceļā. Mēs ticam, ka skolēni spēs pieņemt gudrus lēmumus!

Āra nodarbība

  1. maijā 6.b.klasei notika āra nodarbība. Skolēni devās pārgājienā uz Riekstukalnu, kur daloties komandās spēlēja diskgolfu. Bija jūtams prieks un sacensības gars, vienam otru atbalstot un uzmundrinot. Nepameta viens otru nelaimē, ja disk pazuda, bet gan atgriezās, lai otram palīdzētu. Sportiski un aktīvi noslēdzās šis mācību gads, tiekoties klātienē. Bērnu acīs un sirdīs bija jūtams atkaltikšanās prieks. Paldies vecākiem par uzticēšanos un atbalstu. Ar sveicieniem klases audzinātāja Eva Šepetovska.
    Foto:Katerina Brale

Mācos Pats

Aprīļa mēnesī 4.a klases skolēni piedalījās atziņu konkursā “Mācos Pats” , kuru atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrija. Skolēni radīja savas filmiņas, zīmēja zīmējumus, rakstīja atziņas par to, kas mācoties mājās, visvairāk pietrūkst un sagādā grūtības? Kas šādā mācīšanās formātā ir pozitīvs? Un ko no attālinātās mācīšanās varētu saglabāt turpmāk?
Konkursam noslēdzoties, skolēni ieguva Goda rakstu no Izglītības un zinātnes ministrijas. Sk. Ingrīda Irša-Podkalne.