Apsveicam

Pierīgas novadu skolu 8. klašu krievu valodas olimpiādes uzvarētāju

Sofiju Gucali( 8.b klase) ar izcīnīto 1. vietu.

Paldies skolotājai Sandrai Krastiņai par skolnieces sagatavošanu.

Apsveicam Pierīgas novadu skolu vizuālās mākslas olimpiādes „Mazais mākslinieks godalgoto vietu ieguvējus:

1. klašu grupā atzinība 1.b klases skolniecei Sofijai Jarimai

2. klašu grupā 2.vieta  2.b klases skolniecei Paulai Annai Vanuškai

3. klašu grupā 2.vieta  3.a klases skolniecei Martai Kiršblūmai.

Izsakām pateicību skolotājai Dainai Leveikai par skolēnu sagatavošanu.

Skolas administrācija

Apsveicam

11.klases skolēnus ar godalgotajām vietām Rīgas un Pierīgas reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē:

1.pakāpe – 11.b klases skolniecei Samantai Lankovskai par darbu izglītības zinātņu nozarē “ Sākumskolas skolēnu attieksme pret personvārdu izmantojumu mācību līdzekļos.”

2.pakāpe- 11.b klases skolniecei Madarai Stolerei par darbu psiholoģijas nozarē “ Vienaudžu vardarbība skolā- pusaudžu un jauniešu pieredze.”

2.pakāpe -11.a klases skolniecei Martai Balodei par darbu bioloģijas nozarē “ Kukaiņu māja- kukaiņu sugu daudzveidības saglabātāja pilsētvidē.”

2. pakāpe- 11.a klases skolēnam Valteram Kalcenauam par darbu plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas nozarē “ Reklāmās izmantotie līdzekļi jauniešu auditorijas piesaistei sociālajā tīklā Facebook.”

Visi skolēnu darbi izvirzīti prezentēšanai  Latvijas skolēnu 44 zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 3.aprīlī Jelgavā.

Turam īkšķus un vēlam panākumus skolēniem darbu prezentēšanā.

Izsakām pateicību skolotājām Baibai Kaļķei un Dzintrai Knohenfeldei par ieguldīto darbu skolēnu ZPD vadīšanā.

Apsveicam Pierīgas novadu skolu angļu valodas olimpiādes “ Spelling Bee” konkursa 3. vietas ieguvēju Aleksi Macuku ( 6.a klase) un angļu valodas daiļrunas konkursa “ Edelweiss “ atzinības ieguvēju Sāru Lidiju Puriņu ( 4.a klase)

Izsakām pateicību skolotājiem Ingum Šulcam un Janai Babrei-Laimei par skolēnu sagatavošanu.

Skolas administrācija.

Apsveicam Baldones vidusskolas 7.a. klases skolēnu Kristiānu Teležņikovu ar izcīnīto 2.vietu Pierīgas novadu skolu vācu valodas daiļrunas konkursā un 8.b klases skolēnu Mārtiņu Kuziku ar iegūto atzinību vācu valodas  olimpiādē.

Izsakām pateicību skolotājām Dacei Stūrei un Ligitai Bergmanei par skolēna sagatavošanu. Skolas administrācija

Apsveicam Baldones vidusskolas skolēnus ar izcīnītām  atzinībām Pierīgas novadu skolu latviešu valodas olimpiādē :

Samantu Lankovsku 11.b klase un

Annu Tobiju 12.klase

un angļu valodas “ Publiskās runās” konkursā :

Madaru Stoleri 11.b klase un

Ričardu Rasumu 12.klase.

Izsakām pateicību skolotājām Baibai Kaļķei, Dacei Cekulai, Veltai Matisānei un Indrai Šmitei par skolēnu sagatavošanu.

Skolas administrācija

Apsveicam Baldones vidusskolas skolēnus ar izcīnītām godalgotām vietām Pierīgas novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs:

1.vieta  Imantam Mieriņam ( 11.a ) programmēšanas un matemātikas olimpiādē. Skolēns izvirzīts uz valsts olimpiādi programmēšanā un matemātikā.

1. vieta Osvaldam Mežulim ( 11.a) fizikas olimpiādē un

2.vieta matemātikas olimpiādē.

2.vieta Imantam Mieriņam ( 11.a) fizikas olimpiādē,

3.vieta  Renāram Strūvem ( 10.)un 

Markusam Bēmeram ( 11.a) matemātikas olimpiādē,

Atzinība Guntaram Mieriņam ( 11.a) fizikas olimpiādē, Annai Tobijai ( 12.) matemātikas olimpiādē, Anetei Korotkevičai ( 9.a) latviešu valodas olimpiādē.

Izsakām pateicību skolotājiem Mārtiņam Junkeram, Aelitai Čerānei, Irtai Karsei, Jurim Kauliņam un Baibai Kaļķei par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm.

Skolas administrācija

Zinātniski pētnieciskie darbi Baldones vidusskolā

20.janvārī Baldones vidusskolā notika 11.klases skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana Skolēni šim pasākumam sāka gatavoties jau 10.klases pavasarī, kad viņiem tika piedāvātas tēmas visdažādākajās zinātņu nozarēs. Daudzi savu pētniecisko darbu uzsāka jau vasarā. Strādāts tika daudz. Tika apgūtas ZPD vadlīnijas pie skolotājas Baibas Kaļķes, darba vadītāju un konsultantu vadībā tika strādāts bibliotēkās, vākti materiāli arhīvos, veikti pētījumi laboratorijās, veiktas aptaujas, intervijas un anketēšana.

            ZPD tēmas bija visplašākajā diapazonā, sākot no sporta, mūzikas, vēstures līdz pat kukaiņu mājas būvei, ko visu vasaru baldonieši varēja redzēt pie skolas. Tika uzrakstīti ļoti labi darbi pedagoģijā, psiholoģijā, dabaszinātnēs.

            Strādāts tika pamatīgi, tādēļ lielākā daļa skolēnu saņēma ļoti augstus novērtējumus – 8, 9 un 10 balles. Labākie skolēnu darbi tika izvirzīti uz 2.kārtu – Rīgas reģionu, kur ļoti lielā konkurencē būs jāprot pierādīt sava darba vērtību.

Sakām lielu paldies visiem skolēniem un darbu vadītājiem par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi un panākumus nākamajā posmā.