12.kl. konference angļu valodā

Baldones vidusskolā 27. un 28. martā norisināsies konference angļu valodā par Džordža Orvela grāmatu “1984”. 12. klases skolēni prezentēs savu viedokli par varas un kontroles mehānismiem Dž. Orvela romānā “1984”. Konferencē tiks pārspriestas tādas tēmas kā “Control mechanisms”, “Physical and mental health under the magnifying glass in the book “1984”, “The portrayal of women”, “Emotions Read More …

Matemātikas un dabaszinību joma

Marta mēnesis Baldones vidusskolā ir matemātikas un dabaszinību jomas mēnesis. Skolēniem bija iespēja piedalīties uzdevumi.lv rīkotajā matemātikas konkursā “Matemātiskais ķēriens”, kā arī 21. martā 107 skolēni no 2. – 11. klasei pārstāvēja skolu matemātikas konkursā “Ķengurs”.Lepojamies, ka 8. martā starpnovadu matemātikas olimpiādē 5.- 8. klasēm, tika iegūtas atzinības – S. Maļinovska 5.a kl. (sk. E. Read More …

Preventīva nodarbība

11. janvāri 8.c, 9.a, 9.c klasēs notika preventīva nodarbība ar mērķi padziļināt izglītojamo izpratni par atkarību izraisošo vielu un procesu riskiem, kā arī akcentēt tiesiski un sociāli drošas uzvedības nozīmi cilvēka dzīvē. Nodarbību vadīja skolas atbalsta speciālisti sadarbībā ar pašvaldības nepilngadīgo lietu speciālisti Sintiju Jurjāni.

12. klases aktivitātes

Baldones vidusskolēni ciemojas “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrā” 12. klases padziļinātā kursa “Sociālās zinātnes II” ietvaros tiek realizētas pilsoniskās līdzdalības iniciatīvas. Mēs organizējam dažādus projektus un pasākumus sabiedriskās dzīves uzlabošanai. Mūsu grupa vada spēļu vakarus “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrā”. 11. janvārī noritēja pirmā tikšanās, kura bija veiksmīga. Laimīgi palika gan senjori, Read More …

Informācija par skolas autobusu no 9. janvāra

Lai  pieteiktos skolēnu autobusam uz Baldones vidusskolu, lūdzam sazināties pa tālruni 28686813 darba dienās 8.00-17.00 vai rakstīt uz e-pastu: aivars.balodis@kekava.lv E pastā norādiet skolēna vārdu un uzvārdu, adresi, mācību klasi un skolēna vecāka  telefona numuru. Skolēnam ir iespēja braukt ar sabiedrisko autobusu. Biļešu apmaksas kārtību nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12/2022 https://kekava.lv/kategorija/saistosie-noteikumi/#doc-post-14492  Uzvedības noteikumi skolēnu Read More …

4.c kl. dabaszinību stunda

24.maijā 4.c klase pēdējo dabaszinību stundu šajā mācību gadā pavadīja ārpus skolas telpām. Skolēni pētīja augus pavasarī un, izmantojot dažādus dabas materiālus, veidoja gan apgūto tēmu nosaukumus, gan savus vārdus.  Sk. D. Skujevska 

Publiskā uzstāšanās

Ceturtdien, 19.maijā, noslēdzot mācību priekšmetu “Publiskā uzstāšanās” 10. un 11. klases humanitārā virziena skolnieki devās mācību ekskursijā uz Dailes teātri. Skolēniem bija iespēja iepazīt teātra ikdienas darbu, apskatīt telpas un vietas, kuras teātra skatītājiem ir liegtas. Skolēni uzzināja daudz jauna un interesanta. Noslēdzot mācību kursu skolēni atzina, ka ir ieguvuši jaunas zināšanas un prasmes, kuras Read More …

Zemes diena

22. aprīlī tiek atzīmēta Zemes diena. Tā ir diena, kurā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes dabisko vidi. Zemes dienai ir radīta himna. Indijas dzejnieks un diplomāts Abhajs Kumars (Abhay Kumar) 2013. gadā uzrakstīja skaņdarbu ar nosaukumu “Zemes himna” (“Earth Anthem”), lai godinātu planētu un visus tās iedzīvotājus. Read More …