Matemātikas un dabaszinību joma

Marta mēnesis Baldones vidusskolā ir matemātikas un dabaszinību jomas mēnesis. Skolēniem bija iespēja piedalīties uzdevumi.lv rīkotajā matemātikas konkursā “Matemātiskais ķēriens”, kā arī 21. martā 107 skolēni no 2. – 11. klasei pārstāvēja skolu matemātikas konkursā “Ķengurs”.
Lepojamies, ka 8. martā starpnovadu matemātikas olimpiādē 5.- 8. klasēm, tika iegūtas atzinības – S. Maļinovska 5.a kl. (sk. E. Mežule) un A. Strūve 8.b kl. (sk. I. Karse).
Noslēdzām nedēļu ar konkursu “Dabaszinībām pa pēdām!”, kur piedalījās 8. un 9. klašu komandas. 1. vietu ieguva 8.b klases komanda, 2. vietu – 9.b klases komanda. Apsveicam! Liels paldies 11. kl. skolēniem A. Ģēģerim un T. Konstantinovam par konkursa vadīšanu, kā arī visiem dabaszinību un matemātikas skolotājiem.